Tisková zpráva

Obvinění úředníci zpět na svých místech

Úředníci zodpovědní za vydání důležitých povolení pro hranickou továrnu LG.Philips Displays byli v červenci 2005 Policií ČR obviněni pro podezření ze spáchání nedbalostního trestného činu maření úkolu veřejného činitele a museli proto opustit své posty. V dnešní době jsou již zpět na svých pracovištích. Okresní státní zastupitelství v Přerově totiž nedávno jejich trestní stíhání zastavilo.

Podle státního zastupitelství úředníci neporušili žádný zákon, když umožnili provoz továrny, přestože jí chyběl schválený program prevence závažné havárie bezpodmínečně nutný k zahájení provozu. Tento postup za nezákonný přitom označilo Ministerstvo životního prostředí ve svém vyjádření pro Policii ČR. To, že LG.Philips podnikal nezákonně, pak potvrdili i další experti a instituce. [1] Jiří Nezhyba, právník z programu GARDE – Globální odpovědnost z Ekologického právního servisu, který podával trestní oznámení k tomu konstatuje: „Nevíme z jakých přesných důvodů bylo trestní stíhání zastaveno, státní zastupitelství nám totiž v rozporu se zákonem odmítlo toto rozhodnutí poskytnout.“

Pokud by snad státní zastupitelství trestní stíhání čtyř úředníků nezastavilo, jejich návrat na pracoviště byl pojištěn ještě z jiné strany. Parlament totiž na návrh senátora Jílka kvůli nim [2] ze zákona o úřednících vypustil ustanovení, které úřadům přikazovalo obviněného úředníka přeřadit na jinou práci.[3] Jiří Nezhyba dodává: „Poslanci se rozhodli preferovat udržení obviněných zaměstnanců na jejich pozicích za každou cenu, namísto toho, aby posilovali důvěru občanů v to, že se na úřadech setkávají s nestrannými, kvalifikovanými a především nekompromitovanými úředníky.“

Poznámky
[1] Viz např. Hospodářské noviny z 24.9.2003, Philips podniká v Česku nezákonně, autoři: Tomáš Fránek, Martina Macková: „Nizozemsko-korejská společnost LG Philips Displays, jeden z největších investorů v zemi, nesplnil při zahájení výroby obrazovek v září 2001 v Hranicích všechny zákonné podmínky. ... "Zákon jednoznačně hovoří o tom, že pravomocně schválený program musí mít společnost před zahájením užívání stavby, není tam žádná zmínka o zkušebním provozu," řekl Michal Sobotka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.“
Krajský úřad Olomouckého kraje dne 14. 10. 2003 v reakci na podnět EPS, v němž označil provoz továrny LG.Philips za porušující zákon o prevenci závažných havárií, uvedl: „Na základě dostupných podkladů a informací se v podstatě ztotožňujeme se závěry uvedenými v doručeném podnětu, že v minulosti nebylo postupováno v souladu s požadavky zákona.“

[2] viz stenozáznam jednání Senátu: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=5&IS=3391&T=281

[3] Zákon č. 312/2002 Sb, o úřednících územních samosprávných celků do 30. 6. 2006 obsahoval § 11 odst. 1 a tento text: „Je-li proti úředníkovi vedeno trestní stíhání pro podezření z trestného činu, který, byl-li by pro něj úředník pravomocně odsouzen, by byl v rozporu s předpokladem bezúhonnosti stanoveným tímto zákonem (§ 4 odst. 3), územní samosprávný celek takového úředníka převede na jinou práci, která není správní činností, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení.“ Uvedené ustanovení bylo novelou č. 234/2006 Sb. s účinností od 1. 7. 2006 ze zákona odstraněno.

Autor

Jiří Nezhyba

Partner a vedoucí advokát ve Frank Bold Advokáti