Tisková zpráva

Oznámení korupce má být protizákonné

Česká republika kvůli korupci přichází ročně o desítky, možná stovky miliard. Úředník, který bude chtít nahlásit korupční jednání, však bude muset porušit zákon. 

Vláda dnes schválila věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy, ve kterém znemožňuje legální cestou nahlásit korupci.

Podle budoucího zákona by musel úředník nahlásit korupčnický pokyn tomu, kdo jej vydal. Byl by navíc vázán povinností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním.

Podle zákona by se měl úředník také zdržet jednání, které by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku.

"Korupce je způsobilá narušit důvěryhodnost úřadu takřka vždy, tudíž úředník, který by se s informací o korupčním jednání obrátil například na média, by z toho mohl mít nepříjemnosti," upozorňuje právník EPS Martin Fadrný.

Podle právníků návrh zákona ztěžuje boj proti korupci, který současná vláda přijala jako jednu ze svých priorit.

"Hlavním problémem návrhu je z našeho pohledu skutečnost, že nechrání tzv. whistleblowery, ale naopak vystavuje člověka, který ohlásil korupci, zbytečným problémům," dodává Fadrný.

S odkazem na dnes projednávaný návrh chce vláda znovu odložit účinnost stávajícího (neúčinného) zákona o úřednících a v prosinci 2011 předložit návrh paragrafového znění úplně nového zákona.

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti