Martin Fadrný

Právník

„Na práci ve Frank Bold mě baví to, že právo – alespoň někdy – funguje. Totiž že dává možnost postavit se státu nebo jiným silným hráčům když neplní svou úlohu anebo nejednají podle pravidel. Oceňuju také to, že Frank Bold se snaží jít k příčinám problémů, pomáhat lidem v jednotlivých kauzách a tam, kde se ukazuje širší problém, navrhnout a prosazovat systémové řešení."

V Frank Bold nejprve vedl program zaměřený na ochranu občanů před hlukem a na environmentální, finanční a správní aspekty výstavby dopravní infrastruktury. V současné době se zaměřuje na problematiku transparentnosti a odpovědného výkonu státní správy v oblasti energetiky a dopravy. Právně se věnoval případům v oblasti územního a stavebního řízení, procesů EIA a SEA, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, horního zákona, ochrany veřejného zdraví a přístupu k informacím. Účastní se mezinárodních projektů monitorujících implementaci evropského práva. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv v průběhu jeho projednávání Poslaneckou sněmovnou. Je členem představenstva brněnské městské firmy SAKO a.s.

S Frank Bold spolupracoval již v průběhu studia jako dobrovolník, stálým zaměstnancem je od roku 2001. 

Martin Fadrný

zpět na celý tým