Tisková zpráva

Policie čelí trestnímu oznámení

Lavina právních podání proti postupu Správy NP Šumava a Policie ČR pokračuje. Dnes bylo k Inspekci policie podáno trestní oznámení proti tomu, že Policie ČR neplní svůj úkol chránit životy a zdraví lidí. Dvojice právníků, kteří poskytovali konzultace na místě blokády, dále také vyzvala policejního prezidenta, aby zjednal okamžitou nápravu.

Z výpovědí svědků i z dalšího důkazního materiálu vyplývá, že Policie upřednostňuje ochranu nelegální těžby před dodržováním zákonů na ochranu zdraví a života. Nechává lesní dělníky kácet v bezprostřední blízkosti osob, včetně policistů samotných, a vystavuje tak účastníky riziku vážného ublížení na zdraví.

Ochrana života a zdraví přitom patří k prioritním úkolům policie a má podle zákona jednoznačnou přednost před ochranou majetku a jiných zájmů. Podle informací z místa blokády se navíc v posledních dnech situace přiostřuje a stoupá agresivita jak lesních dělníků, tak i policistů.

Právníci Vítězslav Dohnal a Jan Šrytr vyzvali proto Policejního prezidenta a Ministra vnitra, aby v rámci svých možností zajistili, že policie začne důsledně uplatňovat svou preventivní roli.

Ve společné výzvě říkají: „Jsme si vědomi toho, že situace na místě je komplikovaná a právní posouzení legálnosti kácení se může jevit jako složité. To ponechme jiným odpovědným orgánům. Jsme ale přesvědčeni, že policie nemůže za žádných okolností rezignovat na ochranu života a zdraví. Důsledkem nečinnosti policie může být těžká újma na zdraví nebo dokonce smrt.”

Advokát Mgr. Vítězslav Dohnal, který podal trestní oznámení na postup Policie ČR, dále konstatuje: „Situace na místě je velmi vážná. Policie má možnost a podle zákona dokonce povinnost zasáhnout. Pokud hrozí poškození zdraví je podle zákona o policii policista povinen provést služební zákrok nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení odstranil. Jestliže policie ponechává kácení volný průběh a stromy dopadají ve vzdálenosti několika metrů od lidí, porušuje zákon mnohem závažnějším způsobem, než je údajné páchání přestupků protestujícími lidmi.“

Autor

Jan Šrytr

Garant rozvojových projektů organizace, ředitel Frank Bold Energy