Jan Šrytr

Garant rozvojových projektů organizace, ředitel Frank Bold Energy

„Když jsem před několika lety ve Frank Bold začínal, motivovala mě především vize toho, že člověk nemusí být jen pasivním pozorovatelem, nebo naopak pouze nekonstruktivním kverulantem. Představa, že právními nástroji lze účinně bojovat s negativními společenskými jevy a dosahovat výsledků, byla pro mne do určité míry zjevením. Jsem si jist, že Frank Bold bude i nadále živoucím - a pro někoho možná nepříjemným - důkazem toho, že pohodlný pocit bezmoci nad společenským děním je realitou jen do té míry, do které se mu poddáme.“

Jan pracuje ve Frank Bold s přestávkou od roku 2007.

V minulosti úspěšně zastupoval klienty usilující o zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku, ve spolupráci s mezinárodní sítí Friends of the Earth se podílel na přípravě legislativy, která by členské země EU nasměrovala k čistějším způsobům získávání a spotřeby energie, a poskytoval právní poradenství občanům prosazující vyšší standardy ochrany životního prostředí v případech velkých energetických investic v několika zemích EU. Potýkal se se státem vlastněnou společností ČEZ v kauze Prunéřov a poskytoval poradenství nevládním organizacím řešícím obdobné kauzy v zahraničí. Byl také manažerem obchodního rozvoje Frank Bold Advokátů a i dnes spolupracuje na řadě projektů.

V současné době se plně věnuje energetice, kde především rozvíjí aktivity Frank Bold Energy – pomáhá klientům realizovat projekty obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaika pro bytový dům nebo výrobní halu, lokální distribuční soustava (LDS) pro novou výstavbu domů nebo komunitní zdroje energie pro část obce. A to od návrhu způsobu provozu, přes obchodní modely, pomoc s dotacemi, až po technickou realizaci.

Fandí nápadům a technickým inovacím, které pomáhají měnit energetiku k lepšímu. Baví ho rozjíždět projekty s velkým potenciálem a nejistým výsledkem. Jeho domovskou základnou je Hodonín.

Jan Šrytr

zpět na celý tým