Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Jan Šrytr

Garant rozvojových projektů organizace

„Když jsem před několika lety ve Frank Bold začínal, motivovala mě především vize toho, že člověk nemusí být jen pasivním pozorovatelem, nebo naopak pouze nekonstruktivním kverulantem. Představa, že právními nástroji lze účinně bojovat s negativními společenskými jevy a dosahovat výsledků, byla pro mne do určité míry zjevením. Jsem si jist, že Frank Bold bude i nadále živoucím - a pro někoho možná nepříjemným - důkazem toho, že pohodlný pocit bezmoci nad společenským děním je realitou jen do té míry, do které se mu poddáme.“

Jan Šrytr pracuje ve Frank Bold s přestávkou od roku 2007. V minulosti byl manažerem obchodního rozvoje Frank Bold Advokátů. Zabýval se také problematikou právní regulace podpory vědy a výzkumu a ochranou duševního vlastnictví v podnicích a zaměřeným na odpovědnost nadnárodních korporací. V současné době se zaměřuje na rozvoj týmu energetického práva.

Úspěšně zastupoval klienty usilující o zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku, ve spolupráci s mezinárodní sítí Friends of the Earth se podílel na přípravě legislativy, která by členské země EU nasměrovala k čistějším způsobům získávání a spotřeby energie a poskytoval právní poradenství občanům prosazující vyšší standardy ochrany životního prostředí v případech velkých energetických investic v několika zemích EU. Potýkal se se státem vlastněnou společností ČEZ v kauze Prunéřov a poskytoval poradenství nevládním organizacím řešícím obdobné kauzy v zahraničí.

Jan Šrytr

zpět na celý tým