Tisková zpráva

Povede nefinanční reporting ke změně k dlouhodobému uvažování firem?

Postřehy z naší konference Non-Financial Reporting for a Sustainable Circular Economy


Více než 6 000 evropských společností, z toho několika desítek českých, se od jejich příští výroční zprávy týká povinný nefinanční reporting, tedy zveřejňování informací z oblastí souhrnně zkracovaných na ESG - environmental, social, governance. Účelem reportingu je poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k dopadům své činnosti na společnost a životní prostředí. Otázkou je, jak s nově dostupnými informacemi naloží investoři a zda firmy začlení ESG-témata do svých strategií, nebo ho pojmou jen jako byrokratické cvičení.

„Pokud firmy dobře řeší ESG témat, zpravidla je to dobrý ukazatel toho, že jejich management je výjimečně schopný rozpoznat příležitosti a rizika," zaznělo na konferenci od Jessiky Law, viceprezidentky společnosti BlackRock, která je největším světovým investičním správcem. Plánování v delším horizontu totiž musí vzít v potaz systémová rizika jako jsou např. klimatické změny a na ně reagující legislativu, pověst firmy a vývoj preferencí zákazníků, nebo management lidského kapitálu.

Cora Olsen, Global Lead TBL Reporting NovoNordisku, k tomu na konferenci dodala: „Pokud nevezmete v úvahu tyto informace, dožene vás to. Celé je to o časovém horizontu, který použijete. Je to o tom, jak tvoříte zisk."

„Hlavním tématem konference bylo, že tento druh reportingu je finančně relevantní a měl by být spíše označen jako předfinanční. Management ESG témat by měl ideálně poskytovat podklady pro dlouhodobá finanční rozhodnutí. V opačném případě firma riskuje, že v budoucnu někde kvůli absenci plánování narazí," říká právník Filip Gregor z Frank Bold.


Poznámky pro editory: