Tisková zpráva

Právní experti: vláda dostala všechny argumenty, přesto se rozhodla podepsat protiprávní dohodu. Pro Česko je to prohra

Premiér Petr Fiala dnes podepsal česko-polskou dohodu o dolu Turów. Mandát k podpisu dohody dostal premiér na včerejším jednání vlády, kam byl tento bod dodatečně zařazen v utajeném režimu. Přestože měla vláda k dispozici všechny argumenty a návrhy, jak dohodu zlepšit, zvolila prohru - podpis dohody, která české území neochrání. Premiér navíc ustoupil v obou dalších otázkách, které dříve označil za klíčové - výše kompenzací i délka dohledu Soudního dvora EU nad plněním smlouvy. Česká vláda se podle všeho také vzdala možnosti v budoucnu vynutit na Polsku evropské právo. 

Zavázala se také ke stažení žaloby od Soudního dvora EU, přestože ji právě dnes svým stanoviskem podpořil generální advokát. Polské úřady tak nebudou mít povinnost napravit porušení práv českých občanů v řízeních, ani zohlednit nejnovější data. Tuto povinnost nesplnila ani česká vláda, která v dohodě podle všeho nechala zastaralé ochranné mechanismy, které řeší jiné odtokové vrstvy, než kudy podzemní voda dnes reálně proudí. 

„Mnohaletou snahu místních obyvatel a právní práci expertů Frank Bold usilujících o dobrou dohodu prodala vláda lacino. Na oltář ochrany českých zájmů jsme položili opravdu hodně, bohužel nová vláda nebyla ochotna vyjednat víc. Obáváme se o osud Hrádecka," uvádí ředitel expertní skupiny Frank Bold, Pavel Franc.

„Vláda zařadila schválení dohody na vládu na poslední chvíli v utajeném režimu, výsledná podoba dohody není známa. Dohoda byla navíc dojednána jen několik hodin před avizovaným vydáním stanoviska generálního advokáta, který nakonec ČR silně podpořil. ČR zároveň ustoupila ze soudního dohledu na pouhých pět let. To jsou všechno velice znepokojivé kroky jak z pohledu zájmu ČR, tak základních principů fungování demokratického státu či vlády práva v ČR. Dohoda musí být zveřejněna,” uvádí Petra Urbanová, právnička expertní skupiny Frank Bold.

Dohoda podle slov premiéra Fialy upravuje povinnost Polska dostavět podzemní bariéru, která má zabránit odtoku vody. Bariéra ale stojí o několik kilometrů vedle a v jiné hloubce, než by bylo potřeba, aby mohla ochránit vodní zdroje na české straně. To je daty podložená skutečnost, která je v tuto chvíli známá a potvrzuje ji také polský těžař PGE. „Není tedy relevantní, zda je bariéra zcela dostavěná a zda bude fungovat, pokud jde o množství vody, které skrz ni proteče. Zásadní je, že tam, kde česká voda ve velkém odtéká, žádná bariéra nestojí a stát podle dohody ani nemá,” doplňuje Petra Urbanová, právnička expertní skupiny Frank Bold.

Dohoda české území neochrání, porušuje tím české i evropské právo

Podle slov premiéra Fialy upravuje dohoda povinnost Polska dostavět podzemní bariéru, která má zabránit odtoku vody. Hydrogeologická data i informace těžařské společnosti PGE, které má Frank Bold k dispozici, potvrzují, že podzemní bariéra ve stávajících parametrech nemůže přispět k ochraně vodních zdrojů na české straně hranice. „Od premiéra jsme neslyšeli, že by došlo k aktualizaci ustanovení k vodě. Lze tedy konstatovat, že ustanovení monitoringu i ochranných opatření se stále týkají pouze jedné ze čtyř odtokových vrstev, kudy voda ve velkém odtékala historicky”, říká Urbanová

V místech, kudy voda z pitného zdroje směrem k dolu odtéká, žádná bariéra podle dohody plánovaná v tuto chvíli není. Podle dohody by se ale teprve mělo rok a půl čekat na potvrzení věcí, které jsou známy již nyní. Následně by nastal dohadovací proces a případná stavba další bariéry nebo prodloužení té stávající. To může trvat roky. V místním zdroji pitné vody přitom zbývá jen posledních několik metrů do znemožnění odběru a česká vláda má tyto informace k dispozici. 

Vláda tak vědomě odmítla do dohody zohlednit nejnovější data i přesto, že jí tato povinnost vyplývá ze zákona. Souhlas s dohodou bez opatření zamezujících stávajícímu odtoku je tak souhlas s dalším poškozováním území. Takový postup je v přímém rozporu s povinností předcházet vzniku škod na svém území, který české vládě vyplývá z českého i evropského práva.

Vláda zahodila pomoc evropských institucí a vzdala se možnosti v budoucnu vynutit na Polsku evropské právo

Vláda se v dohodě zavazuje, že stáhne žalobu, kterou se nyní zabývá Soudní dvůr EU. Polské soudy, Evropská komise i generální advokát Soudního dvora EU přitom potvrdili, že Polsko postupovalo při povolování těžby v dole Turów v rozporu s právními předpisy. 

Vláda se v dohodě podle všeho také zavázala, že se vzdává možnosti v budoucnu předložit věc k Soudnímu dvoru EU pro porušení evropského práva. Co se týče sporů vyplývajících z porušení povinností stanovených smlouvou, zde vláda souhlasila pouze s pěti lety soudního dozoru. „To je absurdní, pokud vezmeme v úvahu, že v dole má těžba pokračovat ještě 24 let a právě období za pět let je označováno jako doba, kdy hrozí znemožnění odběru ve vodních zdrojích na české straně,” uzavírá právnička expertní skupiny Frank Bold Petra Urbanová.

Autor

Petra Pintera

Právnička týmu Odpovědné energie, momentálně na rodičovské dovolené