Tisková zpráva

Soud potvrdil, že dokumenty z řízení o porušení práva EU mohou být informacemi o kvalitě životního prostředí

Nejvyšší správní soud na konci října zrušil rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o neposkytnutí dokumentů z řízení, které vede Evropská komise s  Českou republikou ohledně neplnění směrnice o ochraně ovzduší. O dokumenty žádal spolek Frank Bold Society s ohledem na vysokou koncentraci polétavého prachu ve vzduchu, kterou ČR překračuje evropský limit. Ministerstvo musí žádost o informace posoudit znovu.

Jedním z faktorů negativně ovlivňujícím kvalitu ovzduší v České republice je jemný polétavý prach PM10. Jeho koncentrace je v tuzemsku jedna z nejvyšších v Evropské unii. V roce 2018 byl imisní limit pro průměrnou denní (na 24 hodin) koncentraci PM10 na části území ČR překročen - například na ostravské měřící stanici Radvanice Bartovice přesáhla míra polétavého prachu ve vzduchu denní imisní limit 89krát. Na celém území ČR to mělo za následek vyšší riziko plicních onemocnění, kterému bylo vystaveno 1 469 700 z celkového počtu 10,65 milionů obyvatel České republiky. Evropská komise proto vede proti České republice od roku 2010 řízení o porušení povinnosti ohledně překračování imisních limitů polétavého prachu PM10.

V roce 2014 proto spolek Frank Bold Society, který se dlouhodobě zabývá kvalitou ovzduší, požádal Ministerstvo zahraničních věcí o poskytnutí dokumentů z tohoto řízení. Z korespondence mezi Českou republikou a EU lze totiž například zjistit, jaká opatření pro zlepšení kvality ovzduší České republika plánuje a jakým způsobem své dosavadní selhání v ochraně zdraví lidí obhajuje.

Informace však ministerstvo odmítlo poskytnout s odůvodněním, že se nejedná o informace o životním prostředí. Navíc by jejich poskytnutím podle ministerstva mohlo být zasaženo do nezávislé rozhodovací činnosti soudů, protože by spolek mohl tvrzení České republiky před Evropskou komisí zpochybňovat, a ovlivňovat tak budoucí rozhodnutí Soudního dvoru EU.

Proti tomuto rozhodnutí se Frank Bold Society bránil až u Nejvyššího správnímu soudu. Ten ve svém rozsudku z 30. října 2020 zdůraznil, že požadované informace jsou bezpochyby informacemi o stavu a vývoji životního prostředí. V rozsudku soud uznal také to, že poskytnutí informací může ovlivnit výsledek řízení o porušení povinnosti a zároveň je jejich zveřejnění důležitým veřejným zájmem.

Protože ministerstvo nepostupovalo podle zákona o právu na informace o životním prostředí a nezabývalo se otázkou veřejného zájmu na jejich poskytnutí, soud jeho rozhodnutí zrušil. Ministerstvo proto musí žádost posoudit znovu. “Rozsudek velmi vítáme, protože informovanost veřejnosti o kvalitě ovzduší považujeme za zásadní. Nejvyšší správní soud nemá pravomoc určit, který z veřejných zájmů v daném případě převažuje, to je povinností samotného Ministerstva zahraničních věcí. Rozsudek však potvrzuje zásadní význam práva na informace o životním prostředí. Přestože tedy stále není vyhráno, jsem přesvědčen, že pokud ministerstvo odůvodnění rozsudku důsledně aplikuje na danou žádost, informace spolku budou poskytnuty,” uvedl advokát Pavel Černý, který Frank Bold Society v řízení před Nejvyšším správním soudem zastupoval.