Tisková zpráva

Vydrží Prunéřovu uhlí? MŽP ve sporu o posudek

Spor o modernizaci elektrárny Prunéřov II se opět vrací na Ministerstvo životního prostředí. Tentokrát přes zásoby uhlí. Právníci Ekologického právního servisu, který se snaží investici ČEZu do hnědouhelné elektrárny zastavit, vyzývají ministerstvo k vyloučení posudkáře

MŽP se chystá vypracovat posudek, zda je v Dolech Nástup Tušimice, jediném zdroji pro Prunéřov II, dostatek uhlí na zajištění 25 letého provozu elektrárny. ČEZ tvrdí, že ano. Nezávisle zpracovaná analýza společnosti SEVEn konstatuje, že uhlí dojde více než deset let před plánovaným ukončením provozu.

MŽP na zpracování posudku vybralo posudkáře Ing. Václava Obluka, který v minulosti figuroval v řadě kontroverzních případů. Bylo mu v mnoha případech vytýkáno, že pomohl prosadit zájmy investora navzdory námitkám obcí, úřadů a obyvatel a „přimhouřil“ oči i nad nezákonnostmi.

Právníci namítají, že MŽP vybralo posudkáře protiprávně a vyzvali k jeho odvolání.

„Obluk zpracovával již posudek EIA u úzce souvisejícího záměru komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II a je v této věci neobjektivní. Existují důvody se domnívat, že v rukou Ing. Obluka zůstane klíčová otázka zásob uhlí pro Prunéřov nevyřešena a ČEZ dostane zelenou,” říká právník EPS Jan Šrytr. “Ministerstvo tím definitivně přijde o možnost prozkoumat a případně zastavit třicetimiliardovou investici, jejíž zákonnost a ekonomická racionalita byla experty opakovaně zpochybněna,“ dodává právník.

ČEZ se chystá modernizovanou elektrárnu provozovat 25 let a investovat do ní desítky miliard. Pokud by do ní musel každoročně navézt miliony tun uhlí, znamenalo by to zvýšení nákladů na vyrobenou elektřinu a prodražení celého projektu.


“Zatím všechno nasvědčuje tomu, že v Prunéřově nás čeká tunel podobný nákupu Pandurů nebo Blance. Pokud se nepodaří projekt zastavit, za desítky miliard se postaví předražená, technologicky zastaralá elektrárna, za pár let pro ni dojde uhlí a vydělají na tom pouze kmotři navázaní na ČEZ, Škodu Power a Vítkovice Steel,” dodává Šrytr.

Ke stažení

PDF Výpočet potřeby uhlí_SEven (170.01 KB)