Prunéřov: tunel ála Blanka

Státní energetická společnost ČEZ dlouhodobě prosazuje plán na prodloužení životnosti největší hnědouhelné elektrárny v České republice Prunéřova II.

Z nezávislých znaleckých posudků vyplynulo, že projekt Prunéřova je o desítky procent předražený, nesplňuje požadavky právních předpisů a ČEZ pro provoz plánovaných nových bloků elektrárny nemá dostatek paliva. Hrozí tak, že ČEZ bude muset elektrárnu v budoucnu nevýhodně prodat.

Na základě dostupných informací se zdá, že se v Prunéřově II schyluje k tunelu podobných rozměrů jako například Blanka či nákup Pandurů, a že jedinými, pro které má být projekt přínosem, jsou dodavatelské firmy v čele se Škodou Power a Vítkovicemi.   

Od roku 2008 se snažíme pomocí právních kroků a mediální kampaně projekt zastavit.

  • Ministerstvo životního prostředí zohlednilo naše argumenty v případě nedostačující energetické účinnosti elektrárny. ČEZ měl přepracovat dokumentaci EIA, navrhnout alternativní technologii s vyšší účinností a kompenzaci produkovaných emisí CO2. ČEZ Ministerstvo životního prostředí neposlechl, a když měla být na základě toho jeho žádost odmítnuta, museli se na MŽP vystřídat ministři.
  • Nezákonnosti projektu jsme napadli prostřednictvím účasti ve správních řízeních. Na přelomu roku 2011 a 2012 jsme některá vydaná povolení pro Prunéřov napadli také u správního soudu.
  • Společně se signatáři Pankrácké výzvy jsme vyzvali vládu a akcionáře k odvolání Martina Romana z dozorčí rady ČEZ, a.s. Martin Roman je stále podezřelý, že v době, kdy byl ředitelem a zadával zakázky firmě Škoda Power, byl současně jedním z jejích vlastníků. 
  • Vystoupili jsme na valné hormadě ČEZu a požadovali jsme, aby Vláda z pozice vlastníka ČEZu znovu přehodnotila modernizaci elektrárny Prunéřov, a nechala zpracovat nezávislou revizi stavu zásob uhlí v Dolech Nástup Tušimice a Dolech Bílina.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně

Ukradené uhlí. Stát přišel o 42 miliard

V dolech Nástup Tušimice u Chomutova se od roku 1998 nelegálně těží. Státu vznikla škoda 42 miliard. Podali jsme trestní oznámení na manažery Severočeských dolů a pracovníky báňských úřadů.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold