ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Beseda v Holešově. Nový záměr nad zdrojem pitné vody

Aktuálně

Ve středu 8. dubna 2015 se v Sále Jednoty Bratrské v Holešově konala veřejná beseda k novému záměru společnosti Panattoni ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Beseda byla organizována spolkem Za zdravé a krásné Holešovsko, jehož předseda Zdeněk Krajcar se ujal moderování besedy. Besedy se zúčastnilo kolem čtyřiceti lidí, mezi nimi i představitelé Zlínského kraje či starosta města Holešov. Na besedě nechybělo ani zastoupení Frank Bold.

Prvním bodem programu byl příspěvek předsedy spolku Egeria Miroslava Macha, který prezentoval dostupné informace o záměru Panattoni a shrnul skutečnosti, na jejichž základě je potřeba posoudit záměr v celém procesu EIA.  Následně představil svůj posudek k záměru hydrogeolog Zdeněk Vacek. Součásti programu byla rovněž prezentace pěti úspěšných rozsudků zástupcem Frank Bold. Své vyjádření k záměru prezentovali také starosta města Holešov Rudolf Seifert, zastupitel Zlínského kraje Pavel Motyčka i náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák. Po ukončení oficiálního programu následoval prostor pro diskusi, v rámci které byli prezentující konfrontováni s názory jiných zúčastněných. Beseda vyústila do intenzivní diskuse, což poukazuje na fakt, že strategická průmyslová zóna je v Holešově záležitost značně kontroverzní.

Velmi nás těší početná účast veřejnosti na besedě, která svědčí o tom, že Holešovští se o vývoj a dění kolem Strategické průmyslové zóny pořád zajímají.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz