ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold spolupořádá sérii webinářů ke stavu nefinančního reportingu v EU a ve Visegradském regionu

Aktuálně

Ve spolupráci s Národním kontaktním místem pro OECD při Ministerstvu průmyslu a obchodu a Climate Disclosures Standards Board, uspořádal Frank Bold webinář k tématu nefinančního reportingu

Webináře se zúčastnili zástupci České národní banky, Ministerstva financí, Svazu průmyslu a dopravy a zástupců významných českých firem, kterých se tato povinnost týká nebo bude týkat včetně EP Holding, O2, Hyundai Motor Manufacturing Czech a dalších. Spolu s dalšími odborníky jsme představili výsledky podrobné analýzy reportingu 1000 Evropských korporací, včetně 95 z Visegrádského regionu. Analýzu zpracoval tým Franka Bolda v rámci iniciativy Alliance for Corporate Transparency

Výsledky této analýzy ukazují na nedostatečnou kvalitu většiny reportů i na příklady dobré praxe. Na webináři byly představeny také další plány včetně časové osy reformy EU směrnice o nefinančním reportingu, která na tyto problémy reaguje, standardy OECD pro due diligence pro banky, investory a riziková odvětví, a doporučení pro praxi, zejména s ohledem na reportování managementu rizik vyplývajících z klimatické změny a jejího řešení.

Na stejné téma proběhnou v červnu další webináře v Polsku, Maďarsku a na Slovensku, kterých se však stále online mohou účastnit také zájemci z České republiky. V rámci těchto dalších webinářů zveřejníme podrobný návod pro nefinanční reporting pro začínající i pokročilé firmy.

Organizace webinářů je finančně podpořena vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska skrze Visegrádské granty od Mezinárodního Visegrádského fondu