Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak vytvořit efektivní energetická společenství?

Aktuálně

Nejdůležitější je začít. První kroky k realizaci energetického společenství se mohou zdát obtížné, proto jsme se na webináři zaměřili na celý proces od studie proveditelnosti po panel na střeše. Jaké dokumenty, potvrzení a povolení k tomu potřebujete a existuje nějaká zaručená cesta, jak projekt realizovat ekologicky i ekonomicky výhodně již dnes? A proč se máme při budování energetických společenství inspirovat v roce 1919?

Úvodní slovo moderátorka Adéla Denková předala Zuzaně Šolcové, výkonné ředitelce Asociace energetických manažerů, která zhodnotila situaci v legislativě i na trhu s energiemi. Budoucnost energetických společenství vidí v družstvech a SVJ, připomněla ale i dobu dávno minulou a sice elektrizační zákon z roku 1919, který by nám mohl posloužit jako inspirace stran vytváření a fungování energetických společenství.

První kroky k realizaci energetického společenství

Úvodní blok otevřel Jiří Cihlář z CEVRE Consultants s.r.o., který mluvil o tom, co všechno musí vzít člověk v úvahu při plánování čtvrti jako jsou Chytré Líchy. V projektu energetického společenství zvažovali několik variant, nakonec zvítězila provozní uhlíková neutralita. Nyní projekt čeká na dokončení územní studie a v březnu 2023 očekávají vydané stavební povolení.

Prostějov je město, jehož energetický management mu můžeme jen tiše závidět. Kateřina Vosičková má přehled o všech “svých” budovách díky průběhovému měření spotřeby a softwaru, který dovoluje řadu informací sledovat v reálném čase, což městu umožňuje včas zachytit, řešit a předvídat případné odchylky. Energeticky úsporná opatření už má za sebou přes 80 % budov, a i když administrativní proces často bývá zdlouhavý, úspory se městu rychle vracejí. Paní Vosičková zdůraznila, že v energetických společenstvích spatřuje velký potenciál, i když se pro veřejnou správu mohou zdát složitá.

Maximální výkon neznamená maximální úsporu

František Müller z Mycroft Mind a.s. se zaměřil na více technické ale neméně důležité téma rozúčtování energetických toků ve společenství. Poukázal na výhody a nevýhody jednotlivých metod rozúčtování a navázal s vhodným výběrem portfolia (FVE, tepelné čerpadlo, biomasa…) pro energetické společenství, přičemž zdůraznil, že nemá vždy smysl snažit se dosahovat maximálního výkonu, ale optimalizovat spotřebu v místě a zvolit vhodnou kombinaci, která je často i ekonomicky nejvýhodnější.

První blok uzavřel Jiří Borkovec z České technologické platformy Smart Grid, který se věnoval funkci prosumera a využití dynamických tarifů, které v Česku zatím nemáme. Přitom by prosumerovi umožnily reagovat na cenové signály a optimalizovat své náklady a výnosy a současně poskytovat podpůrné služby. Upozornil na opoždění Česka v oblasti průběhového měření, které je pro realizaci smart grids klíčové a na závěr shrnul výhody a přínosy smart gridů pro různé zájmové skupiny.  

Energetická společenství v zahraničí i Česku 

V podstatě detektivní práci odvádí výzkumníci na projektu COME RES (Horizon 2020), kteří se snaží najít a popsat fungující modely energetických společenství v Evropě tak, aby mohly být jako dobrá praxe aplikovány v širokém měřítku ve všech zemích EU. K tomu zkoumají, jaké ekonomické, ekologické a sociální benefity společenství přinášejí. Na webináři prozatímní výsledky odprezentoval Johannes Vollmer ze společnosti BBH, která funguje jako mezinárodní One-Stop-Shop pro energetické projekty a právní poradenství.

David Levý ze společnosti ČEZ poutavě představil projekt virtuálního společenství na Opavsku v Litultovicích, který funguje od srpna 2021 a budou ji provozovat nejméně 2 roky, aby posoudili ekonomičnost takového modelu. V aplikaci si členové mohou prohlížet aktuální spotřebu, přetoky a predikce, podle kterých mohou upravovat svou spotřebu.

Jiří Krist z NS MAS apeloval na nutnost zapojit lidi do budoucího projektu komunitní energetiky, kteří jej musí přijmout za vlastní. Jen tak budeme schopni dosahovat predikovaných potenciálů výroby z OZE. Představil také vizi, jak se energetická společenství budou v Česku vyvíjet v nejbližší době. Jako etablovanou součást energetického trhu by společenství rád viděl již brzy po roce 2023.

Celý webinář uzavřel Slavomír Jaššo z Budišova nad Budišovkou, který prezentoval hodnocení dosavadního provozu malé LDS s využitím kondenzačních technologií, FVE, baterií a inteligentního řízení. Ročně se jim daří snižovat emise CO2 o 180 tun. Projekt obec stál 5 mil. Kč, přičemž 75 % činila dotace od SFŽP. V současnosti už úspora financí díky vyrobené elektřině činí 244 300 Kč.

Zaujalo vás téma energetických společenství? Cyklus webinářů Bold Future 2. 11. 2021 vstoupí do druhé poloviny, přihlaste se na “Energetická společenství, udržitelné budovy a zelené financování” ještě dnes.