Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

BOLD FUTURE: Udržitelností k efektivnímu byznysu

Do českého prostředí dorazil sílící světový trend udržitelnosti. Požadavky kladené na stavitelství, energetiku i další oblasti podnikání začínají upřednostňovat řešení odpovědná k lidem a životnímu prostředí nejen v souvislosti s novými technologiemi, ale také s ohledem na environmentální, surovinovou a energetickou krizi. Přišli jsme proto s vizí nazvanou BOLD FUTURE, na kterou navážeme konferencí zaměřenou na témata a oblasti, v nichž lze udržitelnost využít. Nenechte si ji ujít a spolu s námi se směle postavte výzvám, které před nás budoucnost postaví.

Řešení problému   

Řešení problému

Využíváme naší expertízy v oblastech, kde je možné udržitelnost snadno aplikovat - tedy zejména ve stavebnictví, energetice a ve správě měst. Pomáháme na svět projektům, které mají smysl, a předáváme nejen naše know-how. Naším cílem je propojovat odborníky i lidi z praxe a předávat znalosti a zkušenosti tak, abychom dokázali využívat nejnovější technologie i moderní přístupy odpovědně. 

Věříme, že má smysl se o zkušenosti dělit. Po úspěšné sérii webinářů proto společně se Změnou k lepšímu, Českou radou pro šetrné budovy a Hero&Outlaw pořádáme unikátní prakticky zaměřenou BOLD FUTURE konferenci pro český byznys a samosprávy. Srdečně zveme 25. října do pražské Spojky Karlín. 

Společně s desítkami špičkových řečníků budeme mluvit o ESG reportingu pro firmy v praxi, energetických řešeních pro podnikatele i samosprávy a trendech v udržitelném stavitelství a správě měst. Buďte u toho a pořiďte si do 25. září výhodnou early bird vstupenku.

Koupit vstupenku

 

Vize BOLD FUTURE: Směle o budoucnosti udržitelného stavitelství

Nová výstavba se začíná koncipovat v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a k lokálním podmínkám se přistupuje citlivěji. Očekávání a nároky na stavební projekty se v souvislosti s transformující společností, novými technologiemi a environmentální krizí dramaticky mění a udržitelnost se stává základním předpokladem, nikoliv mimořádností. Do stavebnictví proniká více nejen téma energetických úspor, ale také energetické soběstačnosti. 

Cyklus online konferencí BOLD FUTURE odstartoval na konci dubna 2021. Záznamy z proběhlých webinářů stejně jako e-book o udržitelném stavitelství vám zdarma pošleme na e-mail poté, co se zaregistruje. 

Registrovat se

Co v e-booku BOLD FUTURE najdete?

Nové finanční nástroje na podporu udržitelného stavitelství

  • Taxonomie: udržitelnost ve stavebnictví jako podmínka financování
  • Zelené veřejné zadávání

Energetika ve stavebnictví: nová příležitost pro města a development

Modrozelená infrastruktura: cesta, jak odbrzdit stagnující výstavbu

  • Adaptace na změny klimatu
  • Na začátku stojí dobrá strategie
  • Územní plán je základ
  • Zásady spolupráce mezi městem a investory
  • Smlouvy na konkrétní projekty
  • Projekty ve vysokém standardu

Katalog 20 opatření pro udržitelné stavitelství


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu