ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Na stříbrném podnose: Frank Bold přináší programové priority pro oblast energetiky, zemědělství nebo svobody slova

Aktuálně

Rekonstrukce státu před letošními volbami politickým stranám nabízí inspiraci pro tvorbu volebních programů. Kromě vlastních programových priorit pro dobrou správu a boj s korupcí společně s experty Frank Bold připravila doporučení i pro několik dalších oblastí, k jejichž řešení by se strany měly postavit v příštím volebním období.

Na obnovitelnou energetiku se stále trochu zapomíná

Organizace zajišťující chod Rekonstrukce státu, Frank Bold, se dlouhodobě věnuje tématu obnovitelné energetiky. „K tomu, abychom dosáhli našich klimatických cílů, nebudou stačit pouze miliardové dotace. Rozvoji by významně pomohla především legislativa. V příštím volebním období bude nutné přijmout komplexní úpravu, která umožní fungování energetických komunit a sdílení zelené energie. Potřeba budou ale i další systémové změny, které odstraní překážky, kterým v současnosti čelí malé zdroje. Naprosto klíčové ale bude to, aby nová vláda představila jasnou vizi toho, jak bude modernizace energetiky v Česku vypadat,” říká Karolina Gyurovszká z týmu Odpovědné Energie Frank Bold.

Jaká řešení navrhujeme pro obnovitelnou energetiku?

 • Definovat instituty komunitní energetiky v českém kontextu v novém energetickém zákoně, a podpořit tím další liberalizaci energetického trhu a decentralizaci celé soustavy.
 • Zavést zvláštní tarif pro aktivní spotřebitele (domácnosti či malé podniky) s vlastní výrobnou elektřiny.
 • Definovat ukládání elektřiny jako novou oblast podnikání v energetických odvětvích.

Zemědělství je třeba připravit na další období sucha

Motivace pro udržitelná řešení chybí i v zemědělství, současný model narazil na své hranice. V ekologickém režimu dnes totiž hospodaří jen na 15 % půdy a zemědělské podniky neumí čelit suchu a snižování úrodnosti krajiny. Na bodech pro řešení tématu zemědělství Frank Bold spolupracuje například s Hnutím DUHA, ČSO, Glopolisem a zejména Nadací partnerství.

Jaká řešení navrhujeme pro oblast zemědělství?

 • Vyčlenit 10 % orné půdy a trvalých travních porostů pro neproduktivní krajinné prvky, které chrání půdu před erozí a pomáhají zadržovat vodu.
 • Navýšit finanční podporu pro podniky při přechodu na ekologické zemědělství.
 • Vyčlenit dostatečný rozpočet hlavních výzkumných agentur na výzkum agrotechnických postupů v ekologickém zemědělství.
 

Pravidla pro reportování dat o klimatu umožní transformaci českých firem

České firmy nesledují data o svých klimatických dopadech a nejsou připraveny na transformaci evropské ekonomiky, která bude podpořena ročními investicemi ve výši 500 miliard euro. Hrozí, že nezachytí tuto příležitost a přestanou být konkurenceschopné. „Je třeba zajistit, aby firmy sledovaly a reportovaly podstatné informace o svých dopadech na změnu klimatu a jejich řešení. Tato data jsou nezbytná pro to, aby byly schopny dlouhodobě plánovat a získat přístup k bankovním půjčkám a investicím pro transformaci a modernizaci,” vysvětluje Filip Gregor, který se tématu věnuje ve Frank Bold. 

Jaká řešení navrhujeme pro nefinanční reporting?

 • Zajistit pozitivní přístup vlády ČR  v rámci Rady EU pro schválení reformy Evropské směrnice o nefinančním reportingu.
 • Podpořit přijetí jednotných EU standardů, které sníží administrativní zátěž spojenou s reportingem.

Svoboda projevu potřebuje oporu v evropské legislativě

Nová média a především sociální média otevírají důležitou diskuzi o svobodě slova. Současná legislativa není na některé sporné situace ještě připravená a lze očekávat, že jich bude stále přibývat. Aktuální zásahy různých platforem v podobě mazání příspěvků jsou podle expertů Frank Bold nesystémové a mohou se stát nástrojem nežádoucí cenzury, je tedy nutné nastavit jasná pravidla a hranice.

Jaká řešení navrhujeme pro svobodu slova?

 • Aktivně působit na evropské úrovni v rámci přijímání digitální strategie EU.
 • Zřídit parlamentní pracovní skupiny pro ochranu svobody projevu na internetu.
 • Zavést pro digitální platformy povinnost zveřejnit a dodržovat jasné a srozumitelné standardy ochrany svobody projevu a pravidla pro své zásahy do svobody projevu uživatelů.

Mezi další programové priority pro politické programy patří například digitalizace státu a nová pravidla pro exekuce. Oběma tématům se více věnujeme zde

Kompletní podklady s doporučeními k jednotlivým tématům najdete zde:

Autor

Eva Hromádková, tisková mluvčí Rekonstrukce státu