Rekonstrukce státu

Vše začalo v roce 2013, kdy Frank Bold spojil protikorupční organizace, lidi z byznysu a aktivní občany, aby společně prosadili 9 zákonů proti korupci. Ve volebním období 2013 - 2017 jsme pomohli přijetí 5 z 9 původních zákonů. Další 4 zákony pro otevřenější stát a lepší správu veřejných financí se podařilo dotlačit k cíli v následujícím volebním období - 2017 až 2021. Velké výzvy zůstávají stále před námi. Přidejte se k nám.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Pracujeme na změně zákonů pro digitální transformaci státu, efektivnější a přívětivější státní správu, lepší zadávání veřejných zakázek a férovou a otevřenou politiku. Velkou část naší práce tvoří systémové omezování prostoru pro korupci a klientelismus. Rádi bychom již brzy měli férový zákon o lobbování nebo zákon o ochraně oznamovatelů korupce. 

Naším úkolem je od roku 2018 také ochrana a posilování demokracie. Hlídáme mantinely demokratického vládnutí a založili jsme Síť k ochraně demokracie. Mezi nejnovější výzvy pak patří tvorba návrhů zákonů pro větší nezávislost a pluralitu médií, svoboda projevu v online prostředí a posilování odolnosti Česka vůči vlivu nedemokratických režimů. Naše témata můžete sledovat tady:

 

 Odebírat Newsletter Rekonstrukce státu

Líbí se Vám naše práce? Přispějte na Rekonstrukci státu.

Garanti Rekonstrukce státu


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

Na čem aktuálně pracujeme?

Digitální transformace státu

Úřady mají obíhat dokumenty, ne občané. Startujeme digitální transformaci státní správy, která přinese zvýšení efektivity a  snížení byrokracie. Občanům tím ušetříme čas i nervy a státu peníze. To vše v souladu s ochranou osobních údajů a soukromí. 

Moderní státní správa

Státní správa nevzkvétá, nepodporuje ekonomický růst a inovace, a může se už brzy stát brzdou rozvoje celé země. Nezbytným základem pro lepší  fungování eráru je změna služebního zákona. Novela zákona má zajistit flexibilnější fungování a silnější strategické vedení úřadů. 

Veřejné zakázky bez korupce

Ve veřejných zakázkách se točí stovky miliard, které nejsou používány hospodárně. V zakázkách se navíc snadno ztratí malá i velká korupce. Chceme zlepšit dohled nad veřejnými zakázkami skrze systémovou reformu ÚOHS. A změnit mindset zadavatelů: vyhrát nemá vždy nejlevnější nabídka, ale ta nejkvalitnější. A hlavně poctivá.

Férová a otevřená politika

Lobbing je důležitým nástrojem pro prosazování zájmů do tvorby zákonů a veřejných politik. Musí však probíhat transparentně, jinak se snadno zvrhne v klientelismus. Nový zákon o lobbování přináší pravidla, která mají respektovat politici a lobbisté. Pomůže i nám občanům - abychom mohli znovu věřit v politiku. Kromě toho usilujeme o přehlednější legislativní proces, spravedlivější volební pravidla a nezávislý dohled nad férovostí voleb.

Nezávislá média

Nezávislá média jsou základem fungující demokracie. Zajistíme silnější pojistky proti politizaci veřejnoprávních médií. Pomůžeme prosadit nezávislou kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií ze strany NKÚ, a zamezíme tak plýtvání a klientelismu. Podpoříme nezávislé novináře v regionech.

Ochrana a posilování demokracie

V Síti k ochraně demokracie propojujeme občany a organizace, které se shodnou na demokratických hodnotách, respektu k ústavnosti a lidským právům. Ve spolupráci s experty monitorujeme stav demokracie v Česku, upozorňujeme na aktuální hrozby, vyhodnocujeme trendy a navrhujeme možná zlepšení. 

Omezení prostoru pro korupci a klientelismus

Korupce je stále závažný problém, který ovlivňuje veřejné rozpočty a likviduje důvěru v demokracii. Není možné pouze řešit korupční kauzy, hasit požáry, ale potřebujeme systémovou prevenci. Prosazujeme zákony, které zmenší prostor pro korupci a klientelismus.

  • Chceme, aby stát zavedl jednotnou databázi národních a evropských dotací. 
  • Zvýšíme reálnou vymahatelnost zákona o střetu zájmů. 
  • Zasadíme se o to, aby stát důkladně prověřoval majitele firem žádajících veřejné peníze. 
  • Pracujeme na zlepšení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů korupce. 
  • Zrychlíme a zjednodušíme přístup občanů k informacím z veřejné správy. 

 Svoboda projevu v online prostředí

Svoboda projevu je základní lidské právo, které je nutné ošetřit i v online prostředí. Naše zákony však na tento prostor zatím zapomínají. Chceme prosadit legislativu důsledně chránící svobodu slova před zásahy státu i technologických korporací. Přesně vymezíme, kdy je možné uložit provozovateli digitální platformy odstranění obsahu. 

Odolnější Česko

Válka na Ukrajině odhalila rezervy, které máme v boji proti vlivu nedemokratických režimů. Chceme zajistit dostatečné nástroje k identifikaci majetku a podnikatelských aktivit cizích agentů, a tím zamezit praní špinavých peněz. Prosadíme tzv. Magnitského zákon, důslednou novelizaci zákona o evidenci skutečných majitelů a odstřižení firem z daňových rájů od veřejných peněz. Díky českému předsednictví EU budeme iniciovat evropská řešení těchto problémů.

 Co se nám podařilo?

2013 - 2017

1 Smlouvy státu na internetu

V roce 2016 jsme prosadili zákon o registru smluv, díky kterému všichni občané najdou smlouvy státu i jeho firem na internetu. Veřejná kontrola hospodaření státu je nejlepší obranou proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům státního majetku. 

Motivace vkládat smlouvy do centrálního registru je jednoduchá: nezveřejněná smlouva je neplatná. Občané už díky němu odhalili řadu nekalostí, kterých by si dříve nikdo nevšiml, třeba utajené bonusy farmaceutických firem pro nemocnice.

2 Majetková přiznání politiků online

Dostat se k majetkovému přiznání politika byl donedávna úkol spíše pro detektivy. Navíc nebylo možné porovnat ho s příjmy, se kterými politik do funkce přišel. Nyní jsou majetková přiznání více než 35 000 lidí volených do veřejných funkcí přehledně na jednom místě, online v takzvaném Centrálním registru oznámení, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. 

3 Politika bez tajných sponzorů

Česko získalo nová pravidla pro financování kampaní a politických stran. Všechny strany musí mít ze zákona transparentní účet a vést předvolební kampaně s finančním limitem. Vznikl nezávislý úřad, který dohlíží na to, aby byl předvolební boj férový. Tomuto úřadu politické strany a hnutí předkládají své výroční zprávy a účetnictví volebních kampaní. 

4 Zrušení anonymních akcií

Anonymní akcie „na majitele“ byly jedním z nejjednodušších nástrojů, jak utajit skutečné příjemce veřejných peněz: majitelem akcie byl vždy ten, kdo listinu fyzicky drží

 v ruce, neexistovala jakákoli evidence. Zrušení - respektive zaevidování - anonymních akcií bylo proto prvním důležitým krokem k tomu, aby bylo možné dohledat skutečné příjemce veřejných peněz.

5 Zákony bez přílepků

Dříve někdy poslanci ve Sněmovně ani netušili, pro co konkrétně vlastně hlasují. Jakto? Pravidla schvalování zákonů totiž umožňovala, aby jednotliví poslanci na poslední chvíli propašovali do chystané legislativy odstavce, které s dotyčným zákonem vůbec nesouvisí. V zákoně o surových diamantech se tak třeba objevil přílepek, který měnil zákon o veřejných zakázkách. Dnes již platí jiná pravidla - je veřejně dostupné, kdo z poslanců předložil jaký pozměňovací návrh a mezi návrhem a schválením zákona musí být více času. 

2017 - 2021

6 Konec trafik ve státních firmách

Státní firmy patří do rukou odborníků. Jenže nominace do dozorčích a řídících orgánů jsou často využívány jako odměna za politickou loajalitu. V roce 2019 jsme prosadili schválení zákona, který zaručí naplnění alespoň základních podmínek při nominaci a transparentní nominační proces. Do státních firem tak přijdou odborníci, ne trafikanti. 

7 Transparentní soudy

Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů by měly být od léta 2022 povinně na internetu. České soudy dosud rozhodnutí zveřejňovaly jen minimálně, protože jim tuto povinnost nařizovala pouhá ministerská vyhláška. Opatření posílí transparentnost a předvídatelnost soudů i sjednocování jejich rozhodování. Díky tlaku občanů se také podařilo učinit výběr soudců a soudních funkcionářů transparentnějším.

8 Žádné dotace anonymům

O veřejné peníze se v Česku dosud mohly ucházet firmy s nejasnou vlastnickou strukturou. Peníze z veřejných zakázek a dotací kvůli tomu končily neznámo kde. Přes anonymní firmy mohly putovat do daňových rájů a posloužit korupci, organizovanému zločinu nebo nedemokratickým režimům. Parlament ovšem v roce 2021 schválil zákon o evidenci skutečných majitelů, jedno z nejdůležitějších protikorupčních opatření za poslední desetiletí. 

Rekonstrukce státu prosadila do souvisejícího zákona o praní špinavých peněz stopku na dotace a zakázky, dokud firmy neodhalí své skutečné majitele. Ze zákona o evidenci skutečných majitelů díky našim snahám zmizela i sporná výjimka pro firmy zaparkované ve svěřenských fondech. Více si přečtěte tady.

9 Smlouvy státních firem na internetu

Díky registru smluv má veřejnost přístup k smlouvám státu v objemu více než 20 bilionů korun. Stačí pár kliknutí na internetu. Je to nejefektivnější nástroj veřejné kontroly hospodaření státu, jaký si je možné představit. Některé státní firmy jako ČEZ nebo České dráhy, ve kterých se točí obrovské peníze, ale měly kvůli neférové výjimce možnost své smlouvy tajit. Prosadili jsme jsme její zrušení.

Podle schválené novely musí státní firmy obchodované na burze zveřejňovat pouze smlouvy mimo hlavní obchodní činnost, například smlouvy na právní a poradenské služby, sponzorské smlouvy či smlouvy týkající se nestandardních prodejů majetku. Ve stejném režimu zveřejňuje smlouvy i národní podnik Budějovický Budvar.

Líbí se Vám naše práce? Přispějte na Rekonstrukci státu.