Rekonstrukce státu

Vše začalo v roce 2013, kdy Frank Bold spojil protikorupční organizace, lidi z byznysu a aktivní občany, aby společně prosadili 9 zákonů proti korupci. Ve volebním období 2013 - 2017 jsme pomohli přijetí 5 z 9 původních zákonů. Další 4 zákony pro otevřenější stát a lepší správu veřejných financí se podařilo dotlačit k cíli v následujícím volebním období - 2017 až 2021. Velké výzvy zůstávají stále před námi. Přidejte se k nám.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Pracujeme na změně zákonů pro digitalizaci státní správy, na změně exekučního (ne)řádu, na efektivním dohledu nad veřejnými zakázkami (reforma ÚOHS) nebo zlepšení přístupu občanů k informacím. Rádi bychom viděli i férový zákon o lobbování nebo zákon o ochraně oznamovatelů korupce. Hlídáme také mantinely demokratického vládnutí a založili jsme Síť k ochraně demokracie. Naše témata můžete sledovat tady:

 

 Odebírat Newsletter Rekonstrukce státu

Líbí se Vám naše práce? Přispějte na Rekonstrukci státu.

Garanti Rekonstrukce státu


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

Co se nám podařilo?

2013 - 2017

1 Smlouvy státu na internetu

V roce 2016 jsme prosadili zákon o registru smluv, díky kterému všichni občané najdou smlouvy státu i jeho firem na internetu. Veřejná kontrola hospodaření státu je nejlepší obranou proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům státního majetku. 

Motivace vkládat smlouvy do centrálního registru je jednoduchá: nezveřejněná smlouva je neplatná. Občané už díky němu odhalili řadu nekalostí, kterých by si dříve nikdo nevšiml, třeba utajené bonusy farmaceutických firem pro nemocnice.

2 Majetková přiznání politiků online

Dostat se k majetkovému přiznání politika byl donedávna úkol spíše pro detektivy. Navíc nebylo možné porovnat ho s příjmy, se kterými politik do funkce přišel. Nyní jsou majetková přiznání více než 35 000 lidí volených do veřejných funkcí přehledně na jednom místě, online v takzvaném Centrálním registru oznámení, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. 

3 Politika bez tajných sponzorů

Česko získalo nová pravidla pro financování kampaní a politických stran. Všechny strany musí mít ze zákona transparentní účet a vést předvolební kampaně s finančním limitem. Vznikl nezávislý úřad, který dohlíží na to, aby byl předvolební boj férový. Tomuto úřadu politické strany a hnutí předkládají své výroční zprávy a účetnictví volebních kampaní. 

4 Zrušení anonymních akcií

Anonymní akcie „na majitele“ byly jedním z nejjednodušších nástrojů, jak utajit skutečné příjemce veřejných peněz: majitelem akcie byl vždy ten, kdo listinu fyzicky drží

 v ruce, neexistovala jakákoli evidence. Zrušení - respektive zaevidování - anonymních akcií bylo proto prvním důležitým krokem k tomu, aby bylo možné dohledat skutečné příjemce veřejných peněz.

5 Zákony bez přílepků

Dříve někdy poslanci ve Sněmovně ani netušili, pro co konkrétně vlastně hlasují. Jakto? Pravidla schvalování zákonů totiž umožňovala, aby jednotliví poslanci na poslední chvíli propašovali do chystané legislativy odstavce, které s dotyčným zákonem vůbec nesouvisí. V zákoně o surových diamantech se tak třeba objevil přílepek, který měnil zákon o veřejných zakázkách. Dnes již platí jiná pravidla - je veřejně dostupné, kdo z poslanců předložil jaký pozměňovací návrh a mezi návrhem a schválením zákona musí být více času. 

2017 - 2021

6 Konec trafik ve státních firmách

Státní firmy patří do rukou odborníků. Jenže nominace do dozorčích a řídících orgánů jsou často využívány jako odměna za politickou loajalitu. V roce 2019 jsme prosadili schválení zákona, který zaručí naplnění alespoň základních podmínek při nominaci a transparentní nominační proces. Do státních firem tak přijdou odborníci, ne trafikanti. 

7 Transparentní soudy

Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů by měly být od léta 2022 povinně na internetu. České soudy dosud rozhodnutí zveřejňovaly jen minimálně, protože jim tuto povinnost nařizovala pouhá ministerská vyhláška. Opatření posílí transparentnost a předvídatelnost soudů i sjednocování jejich rozhodování. Díky tlaku občanů se také podařilo učinit výběr soudců a soudních funkcionářů transparentnějším.

8 Žádné dotace anonymům

O veřejné peníze se v Česku dosud mohly ucházet firmy s nejasnou vlastnickou strukturou. Peníze z veřejných zakázek a dotací kvůli tomu končily neznámo kde. Přes anonymní firmy mohly putovat do daňových rájů a posloužit korupci, organizovanému zločinu nebo nedemokratickým režimům. Parlament ovšem v roce 2021 schválil zákon o evidenci skutečných majitelů, jedno z nejdůležitějších protikorupčních opatření za poslední desetiletí. 

Rekonstrukce státu prosadila do souvisejícího zákona o praní špinavých peněz stopku na dotace a zakázky, dokud firmy neodhalí své skutečné majitele. Ze zákona o evidenci skutečných majitelů díky našim snahám zmizela i sporná výjimka pro firmy zaparkované ve svěřenských fondech. Více si přečtěte tady.

9 Smlouvy státních firem na internetu

Díky registru smluv má veřejnost přístup k smlouvám státu v objemu více než 20 bilionů korun. Stačí pár kliknutí na internetu. Je to nejefektivnější nástroj veřejné kontroly hospodaření státu, jaký si je možné představit. Některé státní firmy jako ČEZ nebo České dráhy, ve kterých se točí obrovské peníze, ale měly kvůli neférové výjimce možnost své smlouvy tajit. Prosadili jsme jsme její zrušení.

Podle schválené novely musí státní firmy obchodované na burze zveřejňovat pouze smlouvy mimo hlavní obchodní činnost, například smlouvy na právní a poradenské služby, sponzorské smlouvy či smlouvy týkající se nestandardních prodejů majetku. Ve stejném režimu zveřejňuje smlouvy i národní podnik Budějovický Budvar.

Líbí se Vám naše práce? Přispějte na Rekonstrukci státu.