ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pavel Franc na Leadership Brno

Aktuálně

Minulý týden v Brně proběhla konference Leadeship, na které vystoupil Pavel Franc, CEO Franka Bolda a řídící partner advokátní kanceláře Frank Bold advokáti. Pavel hovořil o uchování si integrity v podnikání a prezentoval manažerské nástroje pro hodnotové řízení organizace - od vytváření tzv. hodnotového case law po nastavování rolí v týmech a zavádění interních implementačních procesů. V případě vašeho zájmu o téma hodnotového řízení firmy napište Pavlovi e-mail, pošle vám podklady svého příspěvku.             

Pavlův příspěvek nebyl na konferenci jediný zajímavý. Zaznamenáníhodná byla například prezentace Petra Ludwiga, v níž představil koncept  růstového a fixovaného způsobu myšlení podle americké psycholožky Carol Dweck. Ta tvrdí, že podstatou úspěchu ve studiu, práci i osobním životě je schopnost vnímat překážky jako výzvy, nevyhýbat se jim a naopak jejich překonáváním růst. Růstově myslící člověk také snadno přijímá kritiku a dovede si z ní odnést to podstatné pro zlepšení. Podrobněji je myšlenka rozvedena například v článku na webu GrowJob Institutu.