ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Rekonstrukce státu začíná novou kapitolu

Aktuálně

Rekonstrukce státu minulý týden uzavřela pětiletou etapu prosazování 9 důležitých zákonů, ke kterým se poslanci před volbami zavázali. Tento úspěšný model se v novém volebním období nedá zopakovat, proto se platforma neziskových organizací rozhodla pracovat jinak.

Platforma Rekonstrukce státu bude pokračovat v občanském lobbingu, nebude však již vycházet z předvolebních závazků. Kromě prosazování nových témat a zákonů bude klást důraz i na dodržování přijatých zákonů a více reagovat na zásahy do pilířů demokratického uspořádání.

Po pěti letech prosazování konkrétních zákonů, které tu řadu let chyběly, vidíme, že tento přístup již dnes nestačí. Když se soustředíme na několik důležitých zákonů, politici jsou schopni za zády demontovat ty, které již fungovaly, viz například oslabení zákona o zadávání veřejných zakázek. Změnila se politická scéna a formy zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi se také rychle mění. Musíme se přizpůsobit a reagovat i na aktuální témata,” popisuje ředitel Frank Bold Pavel Franc.

Organizace sdružené v Rekonstrukci státu se proto budou věnovat těmto třem oblastem:

1) podpora protikorupčních a protransparentních zákonů

Rekonstrukce státu chce v tomto volebním období mj.:

  • odkrýt skutečné majitele firem, které žádají o dotace a státní zakázky,
  • zprůhlednit veřejné zakázky malého rozsahu, kde je dnes možné bez veřejného dohledu řadou způsobů "odklánět" veřejné prostředky ve výši až 318 mld. korun ročně,
  • rozšířit nezávislou kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu na státní firmy a obce,
  • posílit svobodu médií a efektivní přístup k informacím veřejné správy vč. jejich využití,
  • zachovat nezávislost Nejvyššího státního zastupitelství na exekutivě.

2) zavádění přijatých „rekonstrukčních" zákonů do prace a obrana před snahami o jejich oslabování či rušení

Tyto aktivity se budou týkat především zákonů o financování politických stran a kampaní a zákona o registru smluv. Platforma bude sledovat další volební kampaně, bude v kontaktu s nově vzniklým úřadem, bude upozorňovat na nedodržení pravidel kampaní. V případě registru smluv bude nadále hájit zákon před oklešťováním či snahou o zrušení, bude ukazovat zajímavá data a zjištění ze zveřejněných smluv. Bude usilovat o zrušení neodůvodněných výjimek z registru pro ČEZ, České dráhy, ČEPS, Parlament i Kancelář prezidenta a další.

3) podpora dodržován základních principů odpovědného demokratického vládnutí v ČR

Rekonstrukce státu v těchto dnech předloží všem parlamentním stranám souhrn několika bodů, které odborníci i členové organizací sdružených v této platformě identifikovali jako ty, které by odpovědná demokratická vláda v České republice měla ctít. Jejich veřejná podpora a záruka, že nebudou překročeny, by měla být další možnou pojistkou toho, že nebude ohrožena dělba moci a demokratické a ústavní principy v Česku.

Snažíme se pro vás dělat Českou republiku transparentnější. Podpořte naše úsilí.

Jak často chcete přispívat?

Jakou částku chcete přispět?

Kč.
Kč.

Zvolte způsob platby

Přispívám jako

Pro jaký projekt?

Pomozte nám lépe vás poznat

*
*
*

Kontaktní údaje:
*

 
Chcete zaslat potvrzení o daru?