ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Spolupořádáme konferenci Byznys a lidská práva

Aktuálně

Minulý týden jsme v Amsterdamu spolupořádali konferenci "EU Roadmap to Business and Human Rights". Řídili jsme plenární diskusi k tématu odpovědnosti korporací respektovat lidská práva a role států v tomto ohledu a panelovou diskusi týkající se dobré praxe v oblasti řízení korporací. V dalším panelu, zaměřeném na problematiku porušování lidských práv v rámci EU, náš právník Pavel Černý prezentoval, jaké jsou nejčastější překážky v přístupu k soudní ochraně v případech týkajících se životního prostředí, a to ze zkušenosti Frank Bold a také ze zkušenosti výboru pro kontrolu plnění Aarhuské úmluvy, jehož je Pavel Černý členem.

Hlavním organizátorem konference bylo Nizozemské předsednictví Rady EU. Výstup z konference bude sloužit jako podklad k závěrům Rady.