Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Závěry analýzy nefinančního reportingu prezentuje Frank Bold napříč Evropou

Aktuálně

Závěry analýzy nefinančního reportingu 300 evropských korporací představí vedoucí sekce odpovědných firem Filip Gregor na mezinárodním webináři pořádaném Climate Disclosure Standards Board v pondělí 7.12. a výsledky zasadí do kontextu aktuálního vývoje legislativy v EU. 

Současně na webináři vystoupí také komisařka pro Finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinness nebo Patrick de Cambourg, předseda pracovní skupiny EFRAG, která se zabývá vypracováním standardů pro nefinanční reporting na úrovni Evropské unie. Připojit se můžete zde.

Téměř tři stovky zástupců firem, investorů, státních institucí, expertů na udržitelnost a dalších zájemců se připojili také na webinář pořádaný Frank Bold prvního prosince. Na něm jsme prezentovali výsledky evropské analýzy nefinančního reportingu. Dopolední část se zaměřovala na střední a východní Evropu, odpolední na jihoevropské státy. 


Video z webináře týkajícího se středoevropských a východoevropských států. Prezentaci můžete zhlédnout zde.

Součástí obou online událostí bylo i představení kontextu agendy udržitelných financí na evroské úrovni i spojitost nefinančního reportingu s Green Deal (zelenou dohodou) a balíčkem obnovy. Kromě Filipa Gregora, Katarzyny Kluczka, Bartosze Kwiatkowski a Joanne Houston za Frank Bold se webinářů zúčastnili například zástupci Piraeus Banka, BBVA, ENEL, Raiffeisenbank či Tauron Polska Energia, kteří ve svých vystoupeních reflektovali důležitost dat o udržitelnosti v jejich dlouhodobých firemních strategiích i investičních rozhodnutích. Na závěr vystoupila také zástupkyně Evropské komise Elena Arveras.

Video z webináře týkajícího se jihoevropských států. Prezentaci můžete zhlédnout zde.