ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Zveme na webinář: Zkušenosti z praxe s aplikací principů ESG Due Diligence

Aktuálně

Požadavky takzvané náležité péče (ESG due diligence) upraví připravovaná evropská směrnice o udržitelné správě a řízení firem. Pro lepší pochopení jejího rozsahu a vyjasnění požadavků na firmy, které bez ESG Due Dilligence nedosáhnout na zelené financování, jsme ve Frank Bold připravili webinář. Zúčastní se ho zahraniční experti z firem, jako je výrobce telekomunikačních technologií Ericsson nebo výrobce outdoorového oblečení Vaude. Zveme vás na něj už 26. ledna od 10 hodin.

Registrujte se zdarma 

Cílem webináře je vyjasnit rozsah požadavků ESG Due Diligence, které by měly být obsaženy v nové směrnici, a vysvětlit na příkladech dobré praxe, jak je firmy mohou efektivně implementovat. Akce bude zajímat především zástupce státní správy a byznysu.

Bližší kontext

Evropská komise plánuje v prvním čtvrtletí roku 2022 schválit a předložit Evropskému parlamentu a Radě EU návrh směrnice o udržitelné správě a řízení firem. Hlavním prvkem tohoto návrhu by měla být pravidla tzv. náležité péče v oblasti udržitelnosti, která vychází ze standardů OSN a OECD. V kontextu strategie EU v oblasti udržitelných financí je navíc náležitá péče jednou z podmínek, kterou musí firmy splňovat, aby dosáhli na zelené financování podle SFDR (Nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb, v originále Sustainable Finance Disclosure Regulation) včetně zelených dluhopisů. 

Návrh směrnice vymezí, jak by firmy měly přistupovat k identifikaci a řešení svých závažných negativních dopadů na životní prostředí a lidská práva, které souvisí s jejich obchodním modelem a dodavatelským řetězcem (respektive s hodnotovým řetězcem - value chain). 

Náležitá péče je flexibilní nástroj. Požadavky mimo jiné závisí na postavení firmy, jejím zapojení do negativních dopadů a možností tyto dopady ovlivnit. Webinář vysvětlí standardy náležité péče, zprostředkuje zkušenosti s implementací německé legislativy, která evropskou úpravu časově předběhla, i zahraniční zkušenosti s implementací OSN a OECD standardů z byznys sektoru, jak náležitou péči implementovat a smysluplně využít pro lepší řízení firmy.