Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Frank Bold na NGO marketu

Občan 2.0

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se v rámci konference Forum 2000 v prostorách Fóra Karlín v Praze uskutečnil veletrh neziskových organizací NGO market a na této akci nechyběl se svým stánkem ani Frank Bold. 

Reprezantanti Frank Bold, tj. Donika Zůbková ze Servisu pro občany a čtyři stážisté z řad studentů pražských práv, odpovídali návštěvníkům na jejich otázky, prezentovali činnost organizace, nabízeli brožury a manuály, lákali k účasti na Stáži 2.0 nové potencionální stážisty a hráli hru Občana 2.0.

Hra spočívala v tom, že byl předestřen záměr zastupitelstva blíže neurčené obce postavit na náměstí obce nadživotní sochu zastupitelů z mramoru a zlata, samozřejmě za veřejné prostředky. Návštěvníci byli dotazováni, jaké nástroje mají občané potencionálně k dispozici, aby prosadili hospodárnější nakládání s veřejnými prostředky a byl jim vysvětlován obsah jejich práv podle zákonné úpravy. Mnozí z nich se poté zaregistrovali jako občané 2.0 s úmyslem být do budoucna aktivnějšími občany a zasadit se o pozitivní vývoj v jejich vlastní obci.

U výrazného malinového stánku Frank Bold bylo po celou dobu rušno, lidé přicházeli s tím, že už organizaci znají anebo čistě jen ze zvědavosti, co je to za právnickou neziskovou organizaci s tak výrazným vizuálním projevem. Atmosféra NGO marketu byla velmi živá a i ostatní stánky měly co nabídnout.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Autor

Jakub Sobocik, stážista Frank Bold