ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

V Praze proběhlo 12. celostátní setkání Občanů 2.0

Občan 2.0

12. setkání aktivních občanů z celé české republiky, kterým Frank Bold pomáhá řešit konkrétní případy ve veřejném zájmu, proběhlo 21. 11. v pražském Impact HUBu. Aktivní občané získali během setkání díky sérii expertních bloků praktické informace, které mohou využít v případech ochrany životního prostředí či kontroly veřejné správy.

Přivítali jsme celkem 39 aktivních občanů, z toho 10 se s námi potkávalo poprvé. Dopoledne jsme proto věnovali vzájemnému představení a sdílení zkušeností z občanských aktivit.

V rámci školení k rozhodování o životním prostředí akcentovali právní poradci Frank Bold nejčastější situace, kdy se dělají ze strany úřadů chyby. Řešil také otázku, jak dosáhnout dobré správy, která by zamezovala protikorupčnímu jednání. Zvláštním vstupem v tomto bloku byla prezentace Lukáše Nytry, který popsal, jak probíhá environmentální rozhodování z pohledu úředníka české inspekce životního prostředí.

V odpoledních hodinách následoval vstup Kristíny Šabové, která vede tým odpovědné energie Frank Bold, s názvem "Lepší ovzduší: co pro něj udělat". Kristína provedla účastníky problematikou ovzduší a vysvětlila, do jakých úředních procesů pro jeho zlepšení se mohou občané zapojit. Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla představil aktivním občanům téma otevřených dat veřejné správy. Uvedl například, kde je možné různá užitečná data najít, jak je zpracovávat a také jak obce a úřady aktuálně přistupují k jejich zveřejňování.

 
Na fotografiích: Kristína Šabová, Michal Tošovský; autor fotografií: Jan Hromádko

Večerní hodiny patřily samotným partnerům Frank Bold, kteří sdíleli vlastní zkušenosti. Magdalena Myslivcová, Zdenka Jelenová a Martin Zborník ze spolku Písecký svět představili jejich dlouholetou zkušenost s tvorbou občanských médií a komunitními akcemi v regionu. Dále pak vystoupila Hana Kašpaříková ze spolku Čisté Tuřany se svým příspěvkem "Monitoringem k ochraně dřevin". Na základě nasbíraných dat z komunikace s úřady navrhla konkrétní smysluplné kroky, jak ověřovat realizaci náhradní výsadby po proběhlém kácení.

Na večerní kuloáry jsme otevřeli setkání pro další hosty, mezi nimiž byli odborníci z různých oborů, dárci a další příznivci Frank Bold.

Děkujeme všem prezentujícím i účastníkům, kteří opět vytvořili skvělou atmosféru, sebe navzájem i nás nabili inspirací a elánem do další práce a znovu nám dokázali, že setkávat se má smysl.

Děkujeme také donorům - Fondu nestátních a neziskových organizací (FNNO) a Ministerstvu vnitra ČR za podporu setkání.

Autor fotografií: Jan Hromádko. Celou fotogalerii ze setkání najdete zde.

Přečtěte si více o projektu Občan 2.0

___________________________________________________________

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz