Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Poslanci poprvé projednali zákon o ukládání elektřiny a lepším využití obnovitelných zdrojů díky agregaci flexibility

Tiskové zprávy

V prvním čtení dnes poslanci projednali novelu energetického zákona známou jako Lex OZE 3. Přímo navazuje na loni schválenou novelu Lex OZE 2 a zavádí možnost ukládání elektřiny prostřednictvím akumulace a efektivnější využití obnovitelných zdrojů v ČR díky tzv. agregaci flexibility. Novela tak přímo podporuje energetickou transformaci České republiky. Nyní míří do druhého čtení. Pokud ji poslanci i senátoři schválí a podepíše ji prezident, měla by vstoupit v účinnost od ledna 2025.

Projednávání Lex OZE 3 v Poslanecké sněmovně je krokem k odstranění bariér dekarbonizace, decentralizace a modernizace české energetiky. Aby byla ČR schopna umožnit domácnostem, obcím i firmám využívat levnou energii z obnovitelných zdrojů, je třeba zajistit dostatečnou kapacitu sítě a legislativně podpořit rozvoj menších i velkých obnovitelných zdrojů. Právě to Lex OZE 3 umožní zavedením akumulace vyrobené energie a agregace flexibility

V dalším procesu schvalování by se poslanci ale měli zaměřit na to, aby především v oblasti poskytování flexibility nová regulace směřovala k optimálnímu zapojování všech účastníků trhu, ať už se jedná o energetické komunity nebo aktivní zákazníky. Pokud bude systém dobře nastaven, podpoří rozvoj komunitní energetiky, která má potenciál pokrýt až 80 % spotřeby domácností.

„Zákon lex OZE III je dalším velmi důležitým krokem směrem k decentralizaci a dekorbanizaci české energetiky. Zavedení agregace flexibility a rozvoj akumulace pomůže vyrovnávat poptávku po elektřině a její nabídku (výrobu) v časech, kdy se nepotkávají. To ulehčí řešení výkyvů v síti a umožní výstavbu dalších obnovitelných zdrojů. Jak ukázala společná studie Delta Green a ČEPS, i jednotlivé domácnosti budou schopné poskytovat svou flexibilitu, tedy snižovat nebo zvyšovat svou spotřebu v reakci na potřeby sítě (např. nabíjením elektromobilu v čase přebytku elektřiny). Díky této změně svého spotřebního chování budou finančně odměňovány a získají další způsob jak ušetřit na energiích,” vysvětluje Jan Bakule, právník expertní skupiny Frank Bold

Proměnu nejen české, ale i evropské energetiky výrazně urychlí masivní výstavba obnovitelných zdrojů. Jenže pro to, aby bylo možné více takto vyrobené energie skutečně využívat, je nutná modernizace elektrizační soustavy. Právě na řešení této situace se zaměřila studie organizace Climate Action Network (CAN), k jejímuž vzniku přispěli experti z Frank Bold. Zavedení agregace flexibility a akumulace je mj. jedním z nutných kroků k uvolnění kapacity těchto sítí.