Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jay C. Gilbert na TEDx: B Corp je pro firmy něco jako fair trade pro kávu

Video

Když před lety přemýšlel o tom, co nejužitečnějšího by mohl udělat pro podporu odpovědného ekologického podnikání, vymyslel B Corp - certifikaci odpovědných firem, něco jako fairtrade pro kávu. Podařilo se. Dnes je B Corp mezinárodně respektovaná certifikace a řada amerických států ji dokonce uznává ve svých zákonech. Je však právě certifikát tím nejdůležitějším, co odpovědné firmy potřebují?

Státy obvykle zasahují do tržních mechanismů v oblastech, kde trh nefunguje adekvátně, například regulují odvětví, v nichž vznikají negativní externality, nebo z veřejného rozpočtu vytváří ty kladné. Mnohde slouží stejnému účelu nevládní neziskové organizace.

„Business must be part of the solution.“

Ani stát ani neziskový sektor, financovaný zejména granty z veřejných rozpočtů nebo veřejnými sbírkami, však nebude v budoucnosti bohatší a mocnější, než je nyní. „Business must be part of the solution“, neboli mnoho kompetencí nyní vykonávaných státem se musí přesunout na bedra soukromého sektoru. Tisíce firem po celém světě mají stejný názor a začínají u sebe. Snižují dopady výroby na životní prostředí, snaží se o opětovné využití materiálů, investují lokálně, vybírají si dodavatele podle etických kritérií - a snaží se přesvědčit zákazníky o tom, že je to tak správně, pomocí nálepek jako ekologická, sociálně odpovědná, tradiční, lokální, alternativní, etická a jiná firma.

Logickým důsledkem je významová inflace těchto označení. Bez jasných kritérií se z nich staly prázdné pojmy. V případě, že by město nebo stát například chtěly prostřednictvím výběrových řízeních zvýhodnit určitý typ odpovědného podnikání, neexistují právní definice, o které se lze se opřít.

A právě tady vstupuje do hry B Corp. Ukazuje se, že nejlepší způsob, jak propagovat odpovědné podnikání, je vytvořit natolik přesný a nezávislý systém certifikace, aby se na něj mohla odkazovat i legislativa, a zároveň byl použitelný napříč státy. Proto Jay C. Gilbert založit neziskovou organizace B Lab, která uděluje certifikaci B Corp. Aby se firma kvalifikovala jako B Corp, musí mít jednoznačné ekologické nebo sociální poslání, ale hlavně: její odpovědné chování musí být zakomponované do jejích stanov a smluv, a tedy právně závazné i pro manažery a vlastníky, kteří teprve přijdou.

Autor

Kristýna Špačková

Vedoucí PR, aktuálně na rodičovské dovolené