Euro o novele zákona EIA

Z médií

Web týdeníku Euro publikoval komentář právníčky Frank Bold Advokátů Alžbety Rosinové k novele zákona o EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Jde o první ze svou po sobě jdoucích novel téhož zákona, které by dohromady měly přispět ke zrychlení a zjednodušení procesu posuzování a tím i povolování záměrů. O tom, jaké změny zákon přinese a jaký na něj mají názor naši právnici, se můžete podrobněji dočíst v článku Nejvýznamější změny v posuzování vlivů na životní prostředí.