Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

"Předtím, než jsem nastoupila do Frank Bold, považovala jsem advokacii za ryze komerční a často také neetický byznys. Práce pro Frank Bold Advokáty mi však ukázala, že i advokacie se dá dělat slušně, eticky a společensky odpovědně."

Alžbeta absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu magisterského studia absolvovala několik praxí především v oblasti justice, a to na Nejvyšším správním soudu a na Ústavním soudu. Ústavnímu právu se věnovala i v rámci postgraduálního studia, které v roce 2021 úspěšně zakončila získáním titulu Ph.D.

Od dubna 2015 pracuje ve Frank Bold Advokáti, kde aktuálně působí jako trvale spolupracující advokátka. Věnuje se hlavně veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na téma územního plánování a stavebního zákona. Na tato témata pravidelně přednáší a publikuje.

Ve volném čase ráda šije a věnuje se akademické debatě.

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

zpět na celý tým