Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti, aktuálně na RD

"Předtím, než jsem nastoupila do Frank Bold, považovala jsem advokacii za ryze komerční a často také neetický byznys. Práce pro Frank Bold Advokáty mi však ukázala, že i advokacie se dá dělat slušně, eticky a společensky odpovědně."

Alžbeta absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde je v současnosti studentkou doktorského studia na Katedře ústavního práva a politologie. Již v průběhu magisterského studia absolvovala několik praxí především v oblasti justice, a to na Ústavním soudu a na Nejvyšším správním soudu.

Od dubna 2015 pracuje ve Frank Bold Advokáti, kde se věnuje veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na téma územního plánování a stavebního zákona. Na tato témata pravidelně přednáší a publikuje.

Ve volném čase ráda šije a věnuje se akademické debatě. V současné době je na rodičovské dovolené.

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

zpět na celý tým