Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

"Předtím, než jsem nastoupila do Frank Bold, považovala jsem advokacii za ryze komerční a často také neetický byznys. Práce pro Frank Bold Advokáty mi však ukázala, že i advokacie se dá dělat slušně, eticky a společensky odpovědně."

Alžbeta absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu magisterského studia absolvovala několik praxí především v oblasti justice, a to na Nejvyšším správním soudu a na Ústavním soudu. Ústavnímu právu se věnovala i v rámci postgraduálního studia, které v roce 2021 úspěšně zakončila získáním titulu Ph.D.

Od dubna 2015 pracuje ve Frank Bold Advokáti, kde aktuálně působí jako trvale spolupracující advokátka. Věnuje se hlavně veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na téma územního plánování a stavebního zákona. Na tato témata pravidelně přednáší a publikuje.

Ve volném čase ráda šije a věnuje se akademické debatě.

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

zpět na celý tým