Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Media Guru o nefinančním reportingu

Z médií

Server Media Guru publikoval článek Nefinanční reporting může zlepšit přístup k CSR, v němž dobře shrnuje rozdíl mezi dvěma přístupy k CSR. CSR neboli společenská odpovědnost firem se na českém trhu stále převážně vnímá jako charita, ať už ve formě darování šeku neziskové organizaci, či jednodenního dobrovolnictví zaměstnanců. To však pro CSR v pravém slova smyslu nestačí – zodpovědnými firmy nečiní jednorázové akce, ale jejich dlouhodobý přístup ke všem aspektům podnikání.

Článek  zmiňuje alianci Frank Bold a PR.Konektor, která vznikla za účelem propojení právních a PR služeb ve vzahu právě k nefinančnímu reportingu a cituje Marii Mališkovou z PR.Konektoru a její představu o užitečném přístupu k reportingu. Kromě finančních výsledků bude nutné zveřejňovat uplatňované politiky a jejich výsledky, pracovní procesy, rizika negativních dopadů a prevenci rizik.Firmy by neměly opomenout ani jednu z oblastí. Přistoupí-li k celému procesu opravdu zodpovědně, měly by se získané informace snažit opravdu využít mít z nich prospěch. Nezaložit si další šanon na poličce, ale vyhodnotit si, zda jim získané informace mohou pomoci ke zlepšení a rozvoji činnosti firmy nebo samotné společnosti,“ domnívá se Marie Mališková.