Náš model podnikání

Firma a spolek v jednom. Jak je to možné a jak to funguje? 

Jsme přesvědčeni, že dnes tak populární trend společensky prospěšného podnikání je trend správný a že to může být cesta i pro další firmy. 

Frank Bold funguje na bázi stálého partnerství mezi společností s ručením omezeným (advokátní kancelář Frank Bold advokáti s.r.o.) a spolkem (Frank Bold Society, z. s.), k nimž se postupně přidávají další subjekty, jako jsou Frank Bold Advisory nebo Frank Bold Energy. Daleko nejvíc lidí však pracuje pro advokární kancelář. Pro naše spolky to znamená neocenitelnou výhodu - využívají společného zázemí firmy, sdíleného know–how a sdílených hodnot. Nad to získávají finanční podporu, neboť advokátní kancelář každý rok daruje část svého zisku.

Možná největší přínos pro praktické fungování však spočívá v kontaktu mezi světem komerčních zakázek a světem nezisku. Když člověk dlouhou dobu působí v jedné profesi, může se mu stát, že se tím krok za krokem deformuje jeho pohled na svět. Kdyby měl šanci čas od času prožít týden v úplně jiné profesi, asi by to často byla studená sprcha, ale třeba by se mu proces deformace vidění podařilo zpomalit. V organizaci, kde se sepisují akvizice elektráren a ve vedlejší kanceláři mezitím běží bezplatná právní poradna, studenou sprchu nepotřebujeme, naše vnímání světa se kalibruje každý den.

Kdo koho platí

Frank Bold je název konsorcia, které pod sebou skrývá už uvedenou advokátní kancelář a spolek i s jeho bruselskou pobočkou, polskou organizaci Frank Bold Fundacja a dále spolek Frank Bold Kids provozující dvě lesní mateřské školky. V roce 2019 probíhá transformace tohoto uspořádání: zakládáme Frank Bold s. r. o. s podílem ve všech ostatních subjektech.

Spolky jsou financované vlastními příjmy a zejména řadou nadací, grantů, firemních i soukromých dárců. Granty a finanční dary jsou vždy zacílené na konkrétní projekt, například na Rekonstrukci státu nebo síť Občanů 2.0. Velkým donorům zpravidla posíláme detailní vyúčtování, na co jsme finanční prostředky od nich použili. Stručný přehled příjmů a výdajů publikujeme také v každoročních výročních zprávách.

Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je jedním z těchto dárců. Žije pouze z komerčních zakázek. Vykonáváme v ní běžnou právní agendu: píšeme smlouvy, řešíme spory, hájíme klienty u soudu. Zároveň se v rámci advokátní kanceláře snažíme svou právní expertízou v co největší míře podporovat aktivity, které vidíme jako přínosné, například využití obnovitelných zdrojů. To, co děláme jako právníci advokátní kanceláře, se proto nedostává do křížku s tím, co prosazujeme v rámci vejřejně prospěšné činnosti. Ani jako právníci advokátní kanceláře nepodporujeme aktivity škodlivé pro životní prostředí a mimo ekonomického hlediska zvažujeme u zakázek také hledisko etické.

Chceme se živit tím, co umíme nejlíp

Za naším modelem existence stojí osobní motivace skupiny lidí, kteří nechtějí pracovat jen pro výplatu a veřejně prospěšné aktivity odsunout do položky „zájmy a koníčky”. Chceme pracovat na nápravě toho, co je podle nás pro společnost škodlivé, a podporovat to, co považujeme za smysluplné. Zároveň nechceme být čistě neziskovou organizací, ani pracovat ve státních službách. Máme k tomu dva hlavní důvody:

  • Chceme se živit tím, co umíme nejlíp, a taky profesně růst, sledovat vývoj v oboru a přispívat do odborných diskusí. Proto vyděláváme svým neziskovým aktivitám i tím, že poskytujeme standardní právní služby, nebo přesněji řečeno, služby, které bychom rádi viděli jako standard v oboru.

  • Myslíme si, že stát a neziskový sektor v budoucnu nebudou o nic silnější, než jsou nyní, a že část jejich obvyklé agendy by na sebe měly vzít firmy. Třeba tak, jak to dělají B Corps. A proto jsme se B Corporation stali i my.

  

Skloubení ziskových a neziskových aktivit je v českém prostředí neobvyklé, ale nám funguje a myslíme si, že by slušelo i jiným spolkům a firmám. Mnoho firem se ostatně už dávno zamýšlí nad tím, zda je zisk jejich konečným cílem, nebo zda by nechtěly mířit o něco výš. Dát svému podnikání jiný cíl než jen zisk je koneckonců jedním z prověřených receptů na úspěch a také na motivaci zaměstnanců.

Co je to B Corporation?

B Corporation je certifikace, kterou mohou získat firmy, které se nějakým způsobem snaží dělat společnost lepší. My tuto certifikaci máme od roku 2016. Podívejte se na video níže a nebo si přečtěte článek Jay C. Gilbert na TEDx: B Corp je pro firmy něco jako fair trade pro kávu.