Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Kdo jste?

Frank Bold je mezinárodní tým právníků fungující od roku 1995 (pod jménem Ekologický právní servis). V roce 2013 jsme založili konsorcium Frank Bold, jehož členem je spolek Frank Bold Society (bývalý Ekologický právní servis), Frank Bold Advokáti (dříve advokátní kancelář Šikola & Partneři) a spolek Frank Bold Kids, který provozuje lesní mateřskou školku Sýkorka. Advokátní kancelář své zisky investuje do společensky prospěšných cílů spolku a je první registrovanou B Corporation v České republice.

Více o naší vizi a složení našeho konsorcia se dozvíte na této stránce.

zavřít dotaz

Čí zájmy zastupujete?

Investujeme naši právní expertízu do toho, abychom prosazovali věci, které považujeme za správné. Naši agendu si určujeme sami. Poskytujeme bezplatný právní servis občanům, kteří si chtějí zachovat zdravé životní prostředí nebo se potýkají s úředníky či korupcí. Zastupujeme občany nebo vedeme kauzy tam, kde je vinou špatné práce úřadů, korupce, tlaku politiků nebo investorů zasaženo do práv komunit a kde dochází ke zneužívání moci. Nepodporujeme žádnou konkrétní politickou stranu či hnutí. Stejně tak neprosazujeme zájmy nějakého konkrétního člověka či instituce.

zavřít dotaz

Je Frank Bold firma nebo neziskovka?

Frank Bold je název konsorcia (zájmového sdružení právnických osob) skládajícícho se s komerčních i nekomerčních subjektů.

Spadá pod něj advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, spolek Frank Bold Society i s jeho bruselskou pobočkou, polská organizace Frank Bold Fundacja a dále spolek Frank Bold Kids provozující dvě lesní mateřské školky.

Spolek je organickou součástí všeho, co děláme a od počátku zaštiťuje naše neziskové aktivity, počínaje právní poradnou a konče projektem Rekonstrukce státu.

Advokátní kancelář rozvíjí byznys nového typu, postavený na základech etiky a odpovědnosti vůči klientům i společnosti. Řídíme se etickým kodexem Frank Bold a jako první firma v České republice jsme získali certifikaci B Corporation.

Čtěte více o našem modelu fungování.

zavřít dotaz

Jak jste financovaní?

Spolek Frank Bold Society je členem skupiny Frank Bold. Dalšími členy Frank Bold v České republice jsou spolek Frank Bold Kids, který provozuje lesní mateřskou školku Sýkorka, a advokátní kancelář Frank Bold Advokáti. V Polsku dále působí Fundacja Frank Bold.

Financování jednotlivých částí Frank Bold

Frank Bold Advokáti s.r.o. je advokátní kancelář financovaná komerčními zakázkami.

Spolek Frank Bold Kids je financován členskými příspěvky, dary, půjčkami, vlastními příjmy a dotacemi z veřejných rozpočtů.

Nezisková organizace Fundacja Frank Bold je financována granty a vlastními příjmy.

Spolek Frank Bold Society je financován vlastními příjmy a zejména řadou nadací, grantů, firemních i soukromých dárců. Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je jedním z těchto dárců. Přispívá finančně a materiálně – spolek bezplatně využívá její zázemí. Společensky prospěšné aktivity, jako například online právní poradna, program Občan 2.0 nebo projekt Rekonstrukce státu, jsou financovány z těchto tří zdrojů:

  1. grantová podpora – asi 70 - 80 %,
  2. dary advokátní kanceláře – 10 - 20 % 
  3. individuální soukromé dary – přibližně 10 %

Financování jednotlivých subjektů je oddělené. Vzájemnými finančními vztahy jsou zmíněné dary advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti spolkům Frank Bold Society a Frank Bold Kids. Frank Bold Society navíc pro potřeby svých projektů příležitostně objednává služby Frank Bold Advokáti.

Seznam našich grantových a soukromých dárců naleznete zde. O naší činnosti vydáváme každoročně výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva auditora.  Výroční zprávy zveřejňujeme online - k nahlédnutí zde. Od roku 2012 je auditována i naše advokátní kancelář - audity jsou k dispozici ve sbírce listin na serveru justice.cz.

Veškeré finanční prostředky získané prostřednictvím darů pokrývají naši neziskovou činnost. Peníze také nepřerozdělujeme žádným třetím stranám.

zavřít dotaz

Jak předcházíte střetu zájmů mezi neziskovými subjekty a advokátní kanceláří?

Činnosti advokátní kanceláře a Frank Bold Society jsou oddělené. Řídí se však stejnými hodnotami a nejsou ve vzájemném rozporu. Koordinují svou činnost do té míry, aby předešly střetu zájmů, například situaci, kdy by advokátní kancelář Frank Bold Advokáti zastupovala druhou stranu sporu, v němž pomáhá právní poradna Frank Bold Society.

Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti má přísný etický kodex, podle něhož přijímá zakázky. Nezastupuje případy, kde dochází ke korupci, krytí trestných činů, legalizaci praní špinavých peněz, poškozování životního prostředí či porušování lidských práv. Klienti advokátní kanceláře nemají vliv na aktivity a priority spolku Frank Bold Society.       

zavřít dotaz

Kdo jsou klienti vaší advokátní kanceláře?

Zatupujeme klienty a firmy, kteří se podílejí na zásadních inovacích, dělají svoji práci poctivě a proměňují svět k lepšímu. Mezi naše klienty patří např. Jihomoravské inovační centrum, Autonapůl či Rekola. Pomáháme firmám podnikat fér a vedeme mezinárodní debatu o odpovědnosti firem. Vzhledem k tomu, že je jedním z našich programových bodů podpora čisté energie, zastupujeme rovněž klienty ze sektoru obnovitelných zdrojů.

Spolupracujeme také s obcemi, které usilují o vyšší transparentnost, efektivitu vynakládaných prostředků, snaží se o regulaci hazardu či vytvoření kvalitních územních plánů a mezi obce, kterým jsme poskytli naše služby, patří například Brno, Liberec či Žďár nad Sázavou.

V padesáti členném týmu ročně obsloužíme více než 200 klientů. Při přebírání případu se důsledně držíme etického kodexu Frank Bold. Nezastupujeme případy, kdy dochází ke korupci, krytí trestných činů, legalizace praní špinavých peněz, poškozování životního prostředí či porušování lidských práv.

Přečtěte si reference od našich klientů.

zavřít dotaz

Proč to děláte?

Svobodu a demokracii, která nám umožňuje v České republice podnikat i spokojeně žít, nebereme jako samozřejmost, ale jako odpovědnost.

Právo je silný nástroj, který mění životy lidí i celou společnost. Bez ohledu na to, jestli si to právníci zrovna uvědomují. Jsme zodpovědní za to, co jako právníci děláme, protože se tím podílíme na vývoji společnosti.

Záleží nám na tom v jakém společenském a podnikatelském prostředí se nacházíme a působíme. Cítíme odpovědnost vůči společnosti a proto se zapojujeme do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

zavřít dotaz

Platí vás Agrofert / Babiš / ANO /... (doplň libovolnou politicku stranu)?

Ne. 

Zpráva o financování Agrofertem je hoax, který se rozšířil prostřednictvím stránek ekonomicky-denik.cz a kurzy.cz. Tyto stránky přišly s tvrzením, že Rekonstrukce státu, jeden z nejznámějších projektů Frank Bold, je nepřímo financována firmou Agrofert Andreje Babiše prostřednictvím Fondu Otakara Motejla spravovaného Nadací Open Society Fund Praha. Fond Otakara Motejla (FOM) opravdu je jedním z mnoha našich donorů. Žádný dar či honorář od firmy Agrofert však nepřevzal. Podle vyjádření Nadace Open Society Fund Praha došlo v březnu 2014 k uzavření darovací smlouvy na 50.000,- Kč se společností Agrofert. Agrofert však ani po roce svůj závazek nesplnil a uvedenou částku na účet FOM nepřevedl. V červnu 2015 tedy Nadace od darovací smlouvy odstoupila. Více si o tom můžete přečíst zde.

Dále nás neplatí ani hnutí ANO, ani žádná jiná politická strana.

zavřít dotaz

Máte nějaký další dotaz? Napište nám.