Jak se u nás pracuje?

Svobodně. Frank Bold si klade velké cíle, má ambice doslova měnit svět. Jako kompas mu u toho slouží jeho hodnotový žebříček a v něm na prvním místě svoboda a odpovědnost. Osobní svobodu a zároveň odpovědnost vnímá jako klíčová vodítka pro rozhodování v každodenní praxi a stojí na nich i celá organizační kultura.

Sdílené hodnoty

Pro většinu lidí ve Frank Bold je hlavní motivací k práci možnost dělat něco, v čem vidí smysl – pracovat na nápravě toho, co je podle nás pro společnost škodlivé, a podporovat to, co považujeme za smysluplné. Sdílené hodnoty (a nikdy nekončící debata o tom, jak je naplňovat) jsou pro nás velmi důležité, stejně jako týmová atmosféra a zvyk říkat věci přímo, přijímat a dávat konstruktivní kritiku.

Stejně tak je pro nás důležitá ohleduplnost k životnímu prostředí, která má místo i v našem etickém kodexu v podobě zásady neposkytovat právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí. Projevuje se i ve způsobu, jakým vedeme kancelář nebo cestujeme. Podobně důležité téma je pro nás korupce, koneckonců Frank Bold stojí za projektem Rekonstrukce státu.

Od našich právníků chceme, aby jednali férově a aby klientům navrhovali jen kroky, které můžou efektivně vést k řešení. K problémům přistupujeme s pozitivním nastavením - hledáme řešení a způsoby, jak něco půjde, nikoliv proč to a priori nepůjde.

 

Svoboda, ale i zodpovědnost 

Organizační kultura je postavena tak, aby se v ní každý cítil co nejvolněji, mohl se podílet na chodu organizace způsoby, jaké jsou mu blízké, a přizpůsobit rozvrh pracovního dne svým potřebám. To je výhoda pro toho, kdo dokáže být pánem svého času, pracuje samostatně, dodržuje termíny, nedělá mu problém řešit věci třeba po skypu a odvedenou práci včas reportovat. Klademe poměrně vysoké nároky na samostatnost, lidé musí být schopni odvádět kvalitní práci, i když jim nikdo nestojí za zády. Nasazení a výsledky, to je to, co se počítá.

Navzdory možnosti pracovat i z domu většina lidí stejně do kanceláře chodí denně, nejspíš prostě proto, že se jim tam pracuje příjemně. V Brně sídlíme v zelené oáze města, v areálu Otevřená zahrada na úbočí Špilberku. V Praze a v Ostravě v inspirativních místech dohromady se spoustou mladých firem. Panuje u nás neformální atmosféra a přátelské vztahy.

 

Upřímnost a smělost

Slova frank (upřímný) a bold (smělý) pro nás představují mimo jiné schopnost jednat na rovinu a odvahu dělat věci jinak, než je obvyklé. To se projevuje i v netypické organizační struktuře konsorcia - symbióze advokátní kanceláře a spolků. Je to pro nás ideální forma, jak prostřednictvím pestré mozaiky svých ziskových i neziskových aktivit prosazovat svobodu a férovost a pomáhat lidem, firmám a institucím dělat dobrá rozhodnutí.

  

 

 

Co tedy znamená práce ve Frank Bold?

 

  • Svoboda, odpovědnost, férový přístup. 

  • Profesionalita s nasazením pro věc.

  • Idealismus a hledání racionálních řešení.

Podívejte se, jak se naše hodnoty promítají do vztahu ke klientům, spolupráce uvnitř týmu i postoje k životnímu prostředí.

 

 

Nabídka práce

Pracujte ve Frank Bold a pomozte 
zlepšovat společnost a pomáhat lidem.

 

 

Podívejte se na náš profil na Cocumě: