Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Anna Francová

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

„Existuje vícero možných řešení jak být dobrým advokátem. Pro mě osobně je důležité poskytovat právní služby klientům férově, profesionálně a upřímně.“

Anna je advokátka trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti, kde se věnuje zejména převodům nemovitostí, smluvnímu právu a právnímu poradenství v korporátních věcech, zejména fungování nadací. Pomohla založit a zefektivnit fungování desítek spolků, nadačních fondů a obecně prospěšných společností.

Mezi její další specializace patří také stavební a energetické právo, kde brání klienty proti nesprávnému či nezákonnému postupu kontrolního orgánu, zejména Státní energetické inspekce. Je autorkou nebo spoluautorkou více než desítky právních analýz, převážně v oblasti energetiky.

Zabývá se také zpracováním zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek. Vede školení na téma "Odpovědné zadávání", díky kterému pomáhá českým obcím stát se efektivnějšími a transparentnějšími.

Profil na LinkedIn.

Anna Francová

zpět na celý tým