Daniel Torán

Policy and Research Officer

"Vzhledem k rozsahu problémů, kterým naše společnost čelí, nesmí při hledání řešení zůstat kámen na kameni. K práci ve Frank Bold mě motivuje kreativita, s níž přistupujeme k otázkám udržitelnosti, demokracie a odpovědnosti podniků. Ať už prosazujeme zájmy směrem k tvůrcům politik, podporujeme místní komunity nebo pomáháme firmám chovat se odpovědněji, pozitivní dopad je vždy naším hlavním principem."

Daniel nastoupil do sekce Odpovědných firem Frank Bold v roce 2023. V současné době pracuje na problematice náležité péče podniků v legislativě EU a využívá poznatků a zkušeností Frank Bold k prosazování účinnějších rámců.

Daniel získal magisterský titul v oboru evropských studií na Sciences Po Paris a magisterský titul v oboru evropského a mezinárodního obchodního práva na Lund University. V průběhu všech svých studií se zaměřoval na problematiku klimatu a udržitelnosti.

Před nástupem do Frank Bold pracoval Daniel jako poradce pro regulaci environmentální legislativy a jako stážista v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje v Evropské komisi. Z těchto předchozích pozic získal zkušenosti s výzkumem, rozhodovacími procesy EU a politikou udržitelného rozvoje.

Ve volném čase ho najdete na túře, při učení se nových jazyků nebo při snaze vrátit se ke hře na klavír.

Daniel Torán

zpět na celý tým