Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

David Janků

Reporting konzultant

„Ve Frank Bold se mohu věnovat práci, která mě rozvíjí a je v souladu s mými osobními hodnotami. Navíc díky ní mohu přispět také k rozvoji hodnot ostatních a tím dosahovat pozitivní společenské změny. Být součástí směru, který bere ohled na ostatní lidi a přírodu, mi dělá velkou radost. A tuto možnost mi Frank Bold dává.“

David se ve Frank Bold věnuje odpovědnosti firem a je součástí týmu, který poskytuje komerčním klientům poradenství v oblasti udržitelnosti, a to v souvislosti s nefinančním reportingem, udržitelnými financemi a přechodem k zelenému hospodářství.  

David vystudoval právo na Univerzitě Karlově a jeho hlavními tématy jsou udržitelnost a ochrana lidských práv. O odpovědnost korporací se začal více zajímat během studijního pobytu na University of Nottingham ve Velké Británii. Už během studia si také prošel stážemi ve Frank Bold, Senátu ČR nebo Permanentní misi ČR při OSN v New Yorku.

Po dokončení studia zamířil na několik měsíců do nevládní organizace v Albánii, kde pracoval na posílení práv žen a ochraně životního prostředí. Následně se vrátil k tématu odpovědnosti korporací, když se podílel na analýze informací o udržitelnosti ve výročních zpráv 1000 největších evropských společností v rámci projektu Alliance for corporate transparency. Před zakotvením ve Frank Bold byla jeho stanicí Kancelář veřejného ochránce práv, kde se věnoval rovnému zacházení a ochraně před diskriminací.

Rád tráví kvalitní čas se svými nejbližšími a přáteli, aktivně podporuje LGBTQ+ komunitu a objevuje nepoznaná místa.

David Janků

zpět na celý tým