Hana Sotoniaková

Právnička

"Z domu si odnáším, že většina má brát ohledy na zájmy a potřeby menšiny. A v tomto duchu se ve Frank Bold pracuje. Nelze mluvit o svobodné společnosti za stavu, kdy prosazování práv většiny znamená vlastně osekávání práv menšiny. Frank Bold vnímám jako mozaiku zajímavých osobností sdílejících společné cíle."

Za studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se specializovala na správní právo, ústavní právo a lidská práva. Absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudě a dva roky pracovala v advokátní kanceláři.

Od roku 2011 pracuje v sekci Servis pro občany a sídlí v Ostravě. Spolupracuje se sebevědomými Občany 2.0, kteří se aktivně zapojují do veřejného života. Od roku 2014 poskytuje podporu obcím s nastavováním procesů transparentní a efektivní správy obce. Specializuje se také na fungování veřejné správy. V desítkách kauz v rámci celé České republiky získala bohaté zkušenosti s otázkami územního plánování, povolování staveb, procesem EIA a se zapojením občanů do rozhodování.

Na práci ve Frank Bold ji baví, že může myslet inovativně a potkávat zajímavé lidi.

Hana Sotoniaková

zpět na celý tým