Hana Sotoniaková

Právnička

"Z domu si odnáším, že většina má brát ohledy na zájmy a potřeby menšiny. A v tomto duchu se ve Frank Bold pracuje. Nelze mluvit o svobodné společnosti za stavu, kdy prosazování práv většiny znamená vlastně osekávání práv menšiny. Frank Bold vnímám jako mozaiku zajímavých osobností sdílejících společné cíle."

Hana pracuje ve Frank Bold od roku 2011. Aktuálně se odborně věnuje udržitelnému developmentu, moderní energetice a inovacím. Spolupracuje se samosprávami a firmami na strategiích případů, hledá nové příležitosti a rozvíjí vztahy s našimi partnery.

Dříve pracovala na budování sítě aktivních občanů. V desítkách kauz v rámci celé České republiky získala zkušenosti v oblasti územního plánování, povolování staveb a ochrany životního prostředí.

V letech 2015-2016 Hana rovněž vedla jeden z právních týmů naší advokátní kanceláře.

Hana Sotoniaková

zpět na celý tým