Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Jan Slezák Holeš

Právník ve Frank Bold Advokáti

„Práce právníka nabývá zcela nový rozměr, když se s ní můžete upřímně ztotožnit a v jejím rámci směle hájit vlastní přesvědčení.“

Jan úspěšně vystudoval práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2019. Během svých studií se zúčastnil mimo jiné zahraničního studijního pobytu na Mykolas Romeris University v litevském hlavním městě Vilniusu. Po nabytých zkušenostech se rozhodl dále rozšiřovat své obzory v oblasti městského plánování, urbanismu a technického vybavení měst v rámci navazujícího studia oboru Městského inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, jež zdárně dokončil na začátku roku 2021.

V průběhu vzdělávání absolvoval vícero praxí s rozmanitým zaměřením. Až práce ve Frank Bold mu ale umožnila skloubit dva jeho největší zájmy, tedy spojit právo s urbanismem a architekturou. Nejraději se tedy věnuje veřejnému právu, a to především právu správnímu, stavebnímu právu a právu životního prostředí, ve vazbě k územnímu plánování.

Jana baví kultura i příroda, oddych a také sport nebo chalupaření stejně jako poznávání nových krajin.

Jan Slezák Holeš

zpět na celý tým