Jana Kravčíková

Právnička Frank Bold Advokáti a HR ředitelka

Každou organizaci tvoří lidé. Věřím, že jen s týmem lidí, kteří mají energii a chuť spolupracovat a společně něco tvořit, se dá dosáhnout skutečně velkých cílů. A o to se ve Frank Bold snažíme. Proto je důležité se o tým starat a hledat způsoby, jak jej rozvíjet a podporovat.“

Jana má u nás na starosti celý Frank Bold tým – zapojování lidí do rozhodování, sdílení informací napříč organizací, sdílení hodnot a vizí, motivaci, rozvoj a vzdělávání svých kolegů, i rozšiřování týmu.

Kromě toho má také vlastní právní agendu - jako právní koncipientka se aktuálně zabývá především občanským, obchodním a IT právem. V průběhu svého působení ve Frank Bold Advokáti získala řadu zkušeností v oblasti územního plánování, v případech umísťování a povolování staveb a ochrany životního prostředí.

Do týmu Franka Bolda patří i naši stážisti a Jana tak rozvíjí a odpovídá za Frankův program právních stáží. Ráda vytváří interaktivní školení pro stážisty a studenty a předává zábavnou formou praktické zkušenosti, jak právo funguje v praxi.

Jana ráda zkouší nové věci a dělá cokoliv kreativního.

Profil na LinkedIn.

Jana Kravčíková

zpět na celý tým