Kristýna Nguyen Zahálková

Právnička

Frank Bold je jako magnet. Přitahuje lidi, kteří sdílí společné hodnoty a odhodlání měnit svět k lepšímu. Přitáhl si i mě a jsem za to ráda.“

Kristýna vystudovala pražskou právnickou fakultu. Svůj roční zahraniční studijní pobyt, zaměřený na právo životního prostředí, strávila na University College Cork v Irsku, kde se naučila v dešti vyhlížet duhu. Na Katedře práva životního prostředí pražské právnické fakulty také úspěšně složila rigorózní zkoušku.

Do Frank Bold, kde působila už při studiích jako stážistka, se nechala přitáhnout zpět z menší advokátní kanceláře s generální praxí. Ve Frankovi aktuálně pracuje jako advokátní koncipientka. Zaměřuje se na oblast územního plánování, stavebního a územního řízení a právo životního prostředí.

Zajímá se o mediaci a ve volném čase nejraději uniká od monitoru počítače do lesů, na hory a k vodě. 

Kristýna Nguyen Zahálková

zpět na celý tým