Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Kristýna Vejvodová

CEE Research Coordinator

„Frank Bold pro mě představuje smysluplnou práci. Mohu tu naplno rozvinout svůj potenciál, protože se setkávám s vysokou mírou svobody a s ní spojené zodpovědnosti. Motivují mě pozitivní společenské dopady projektů, na kterých pracuji, a samozřejmě také skvělí kolegové."

Kristýna pracuje v sekci Odpovědných firem, kde v současnosti koordinuje analýzu nefinančního reportingu 300 evropských korporací v rámci projektu na podporu udržitelného financování. Dále se věnuje tvůrčí obsahové práci a v návaznosti na výzkum také činnosti v oblasti vymahatelnosti práva.

Před příchodem do Frank Bold Kristýna studovala Právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze a pracovala jako právník pro Český helsinský výbor.

Profil na LinkedIn.

Kristýna Vejvodová

zpět na celý tým