Kristýna Vejvodová

CEE Research Coordinator

„Frank Bold pro mě představuje smysluplnou práci. Mohu tu naplno rozvinout svůj potenciál, protože se setkávám s vysokou mírou svobody a s ní spojené zodpovědnosti. Motivují mě pozitivní společenské dopady projektů, na kterých pracuji, a samozřejmě také skvělí kolegové."

Kristýna pracuje v sekci Odpovědných firem, kde v současnosti koordinuje analýzu nefinančního reportingu 300 evropských korporací v rámci projektu na podporu udržitelného financování. Dále se věnuje tvůrčí obsahové práci a v návaznosti na výzkum také činnosti v oblasti vymahatelnosti práva.

Před příchodem do Frank Bold Kristýna studovala Právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze a pracovala jako právník pro Český helsinský výbor.

Profil na LinkedIn.

Kristýna Vejvodová

zpět na celý tým