Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie

„Práce ve Frank Bold mi umožňuje spojit osobní přesvědčení a hodnoty, touhu měnit svět a profesionální přístup k řešení problémů. Cením si integrity a odvahy, se kterou přistupujeme k aktuálním společenským výzvám.“

Laura přišla do Frank Bold v roce 2016 jako stážistka. V roce 2017 se stala součástí týmu Odpovědná energie, který od roku 2021 vede. Věnuje se především ochraně klimatu a transformaci energetiky od uhlí k čistým a udržitelným zdrojům. Budoucnost vidí v decentralizované výrobě z obnovitelných zdrojů a komunitní energetice.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala titul Ph.D. Během studia se zaměřovala především na správní a ústavní právo. Zkušenosti čerpala v advokátní kanceláři, na Ministerstvu spravedlnosti, v různých neziskových projektech a také jako skautka.

S Laurou se můžete spojit také na LinkedIn nebo na twitteru.

Laura Otýpková

zpět na celý tým