Lenka Hlaváčová

Vedoucí advokátka ve Frank Bold Advokáti

„Právo je krásný a silný nástroj, příliš často ale bývá zneužíváno. Jsem ráda, že mohu být součástí skupiny lidí, kteří se rozhodli užívat právo tím správným způsobem, tedy k ochraně hodnot, na kterých skutečně záleží. V životě je pro mě důležité věnovat se práci, ve které vidím smysl. Práce pro Frank Bold mi to umožňuje.“

Lenka vystudovala právo v Praze na Karlově univerzitě a v rámci Erasmu strávila také rok na Northumbria University v Newcastle. V rámci svého studia se zaměřovala na právo životního prostředí, zejména na účast veřejnosti. Této oblasti se věnovala ve své diplomové i disertační práci ("Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí"). Studium v roce 2020 úspěšně zakončila získáním titulu Ph.D. na katedře práva životního prostředí. V naší advokátní kanceláři působí jako trvale spolupracující advokátka. Věnuje se zejména oblasti civilně právních sporů, stavebnímu právu a územnímu plánování.

Když Lenka zrovna nepracuje, má ráda pohyb, ideálně třeba na horách nebo na jevišti při divadelní improvizaci.

 

Lenka Hlaváčová

zpět na celý tým