Lenka Hlaváčová

Advokátka trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti

„Právo je krásný a silný nástroj, příliš často ale bývá zneužíváno. Jsem ráda, že mohu být součástí skupiny lidí, kteří se rozhodli užívat právo tím správným způsobem, tedy k ochraně hodnot, na kterých skutečně záleží. V životě je pro mě důležité věnovat se práci, ve které vidím smysl. Práce pro Frank Bold mi to umožňuje.“

Lenka vystudovala právo v Praze na Karlově univerzitě a v rámci Erasmu strávila také rok na Northumbria University v Newcastle. Vedle studia anglického právního řádu zde studovala i animal law a právo životního prostředí. Této oblasti se věnovala i ve své diplomové práci (Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí) a od roku 2016 v doktorském studiu na katedře práva životního prostředí. V naší advokátní kanceláři je součástí generálního týmu a od roku 2018 spolupracující advokátkou. Věnuje se zejména oblasti civilně právních sporů, bytovému a stavebnímu právu.

Když Lenka zrovna nepracuje, má ráda pohyb, ideálně třeba na horách nebo na jevišti při divadelní improvizaci.

 

Lenka Hlaváčová

zpět na celý tým