Lucie Poláčková

Advokátka a manažerka týmu ve Frank Bold Advokáti

„Vždy jsem chtěla dělat něco, čím bych smysluplně pomáhala lidem. Ve Frank Bold jsem dostala možnost to uskutečnit, navíc v kolektivu skvělých lidí, kteří společnými silami vyřeší každý problém.“

Lucie je vedoucí týmu Frank Bold Advokáti zaměřeného především na energetické, správní a stavební právo a na oblast veřejných zakázek. 
 
V uvedených oblastech Lucie brání klienty v řízeních před správními i soudními orgány, přičemž mezi její další specializace patří i oblasti občanského a obchodního práva. V rámci energetiky poskytuje klientům rozmanité služby od zajištění licence pro podnikání v energetických odvětvích až po nastavení a zasmluvnění modelů pro provoz fotovoltaiky či lokální distribuční soustavy. V oblasti veřejných zakázek  poskytuje poradenství veřejným zadavatelům, připravuje zadávací dokumentace a rovněž zajišťuje administraci zadávacího řízení.

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a absolvovala zahraniční studijní pobyt na University of Tartu v Estonsku. Součástí týmu Frank Bold byla již při studiu jako stážistka a v advokacii se pohybuje od roku 2015.

Volný čas tráví nejraději v přírodě, ať už pěšky, na kole nebo na běžkách.

Lucie Poláčková

zpět na celý tým