Markéta Cooiman

Koordinátorka Frank Bold Students

„Líbí se mi pracovat v organizaci, jejíž hodnoty se slučují s mými osobními.”

Markéta má ve Frank Bold na starosti celý program stáží pro student(k)y právnických i jiných fakult. Bylo to ona, kdo začal už v roce 2005 rozvíjet práci se studenty, která se postupně vyvinula do současné podoby ročního programu. Student(k)y se snaží zapojovat do širokého spektra činností, tak aby pro ně stáž byla přínosná a pestrá. Spolu s mentory přemýšlí nad jejich rozvojem a prostřednictvím neformálních aktivit je přirozeně začleňuje do kolektivu. Markétě takto prošlo pod rukama již několik desítek studentů, z nichž někteří se stali stálými spolupracovníky Frank Bold.

Více o našem programu stáží zde.

Markéta Cooiman

zpět na celý tým