Milan Kolcun

Konzultant

„Práce ve Frank Bold ESG týmu pro mě znamená učit se od těch nejlepších v oboru a možnost předávat tyto zkušenosti prakticky do konkrétních firem. Diskuzemi s firmami a postupnou osvětou se tak přímo podílím na změně přemýšlení firem v otázkách udržitelnosti, což je základ pro úspěšnou transformaci ekonomiky směrem k udržitelnému podnikání.“

Milan má v ESG týmu na starost hledání relevantních firem, na které dopadá legislativa ESG reportingu. Setkává se s různými lidmi z vedení firem, diskutují nad příležitostmi a dopady ESG na jejich firmu, hledají efektivní řešení. Je zodpovědný za hladký průběh projektů a spokojenost klienta s naší spoluprací.

Milanův profesní background vychází z velké části ze světa startupů. Podílel se např. na digitalizaci firem pomocí elektronických podpisů, nebo také na podpoře duševního zdraví zaměstnanců pomocí online psychoterapie. Ze startupových zkušeností čerpá dodnes - naučil se rychle a prakticky rozhodovat, přicházet s novými nápady, komunikovat s klientem mnohdy složitá specifika jednoduchým jazykem.

Ve fyzické kondici ho udržují tréninky thajského boxu a rád se prochází při poslechu podcastů se zajímavými lidmi.

Milan Kolcun

zpět na celý tým