Pavel Černý

Partner a advokát ve Frank Bold Advokáti

Více než 15 let práce ve Frank Bold mě utvrdilo v přesvědčení, že má smysl ,brát stát za slovo'. Tedy nutit jej dodržovat zákony, i když to není v souladu se zájmy politiků nebo i s většinovým názorem společnosti. Cesta k nelidskému režimu začíná tam, kde jsou ,veřejným zájmům' obětovány principy právního státu a práva jednotlivých lidí.“

Pavel se věnuje především případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu ostatním právníkům Frank Bold, publikuje v českých i zahraničních právních časopisech, je spoluautorem knihy Průvodce novým správním řádem (Linde, 2006). Do prosince 2011 byl členem Legislativní rady vlády ČR.

V letech 2000-2004 byl vedoucím legislativního programu Frank Bold, zpracoval mj. rozsáhlé připomínky k vládnímu návrhu nového správního řádu. Specializuje se především na případy související s ochranou práva na příznivé životní prostředí, ochranou před hlukem, znečišťováním ovzduší, na územní plánování a na téma přístupu k soudní ochraně ve věcech souvisejících se zásahy do životního prostředí. Podílel se na řadě mezinárodních projektů, především v rámci sítě Justice & Environment. V letech 2011 - 2017 byl členem Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN.

Absolvoval gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí a poté vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou ukončil v roce 1997 obhájením diplomové práce s tématem Lidská práva v dějinách právního myšlení. V roce 2000 absolvoval bakalářské studium oborů politologie a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 1995-1997 se účastnil činnosti ekologické skupiny při Vysokoškolském katolickém hnutí Brno. S Frank Bold spolupracuje již od roku 1997, kdy do tehdejšího Ekologického právního servisu nastoupil jako dobrovolník.

Pavel Černý

zpět na celý tým