Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Petr Bouda

Právník ve Frank Bold Advokáti

"Prací ve Frank Bold se mohu podílet na pozitivních změnách veřejného práva, jakým bylo například přijetí zákona o registru smluv, nová právní úprava financování politických stran nebo transparentnější nominační proces do orgánu některých státem vlastněných podniků. Navrhování nových právních předpisů je jednou z nejtěžších, ale současně nejzajímavějších částí mé pracovní náplně."

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (magisterský studijní program Právo a právní věda) v roce 2010 nastoupil na pozici právního analytika neziskové organizace Frank Bold Society (dřívější Ekologický právní servis) do sekce Odpovědná energie, zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí a na stavební právo.

Od roku 2011 působil v sekci Odpovědný stát, kde se věnoval problematice transparentní veřejné správy a řízení státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu. Od roku 2013 se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu, zejména na tvorbě zákona o registru smluv a zákona o rozšíření kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nyní je Petr součástí Frank Bold Advokáti. Je hlavním autorem odborného komentáře zákona o registru smluv a dalších publikovaných analýz z oblasti veřejného práva. Nyní se věnuje zejména problematice spolupráce obcí s investory, územnímu plánování a stavebnímu právu obecně.

Profil na LinkedIn.

Petr Bouda

zpět na celý tým