Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Petr Bouda

Právník

"Prací ve Frank Bold se mohu podílet na pozitivních změnách veřejného práva, jakým bylo například přijetí zákona o registru smluv, nová právní úprava financování politických stran nebo transparentnější nominační proces do orgánu některých státem vlastněných podniků. Navrhování nových právních předpisů je jednou z nejtěžších, ale současně nejzajímavějších částí mé pracovní náplně."

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (magisterský studijní program Právo a právní věda) v roce 2010 nastoupil na pozici právního analytika neziskové organizace Frank Bold Society (dřívější Ekologický právní servis) do sekce Odpovědná energie, zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí a na stavební právo.

Od roku 2011 působil v sekci Odpovědný stát, kde se věnoval problematice transparentní veřejné správy a řízení státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu. Od roku 2013 se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu, zejména na tvorbě zákona o registru smluv a zákona o rozšíření kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nyní je Petr součástí týmu veřejného práva. Zaměřuje se především na problematiku registru smluv, corporate governance státem vlastněných podniků a kompetence NKÚ. Je hlavním autorem odborného komentáře zákona o registru smluv a dalších publikovaných analýz z oblasti veřejného práva.

Profil na LinkedIn.

Petr Bouda

zpět na celý tým