Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Sandra Podskalská

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

„Během studia na právnické fakultě jsem věděla, že chci po ukončení studia zamířit do advokacie  - nejsvobodnějšího právnického povolání. Zároveň jsem se chtěla věnovat i případům, v nichž půjde o vyšší zájmy než jen prospěch jednotlivce. Spolupráce s Frank Bold Society a Frank Bold Advokáti mi umožnila můj sen realizovat."

Sandra získala právnické vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně a Universität Konstanz v Německu. V advokacii působí od r. 2005, advokátní zkoušky složila v r. 2008. Ve své praxi se specializuje na soudní přezkum územních plánů, návrhy stavebních uzávěr a  právo životního prostředí. Zaměřuje se rovněž na problematiku veřejných cest a náhrad za změny v území.

Do dubna 2017 Sandra vedla jeden z týmů v naší advokáti kanceláři a zároveň vykonávala funkci prokuristky advokátní kanceláře. Po návratu z rodičovské dovolené působí ve Frank Bold Advokáti jako trvale spolupracující advokátka.

Na Sandru se můžete podívat v pořadu Nedej se o kauze pozemku ve Skašticích, který se podařilo po několikaletém boji úspěšně dekontaminovat.

 

Sandra Podskalská

zpět na celý tým