Sandra Podskalská

Advokátka a prokuristka Frank Bold Advokáti

"Již během studia na právnické fakultě jsem věděla, že chci po ukončení studia zamířit do advokacie  - nejsvobodnějšího právnického povolání. Zároveň jsem se chtěla věnovat i případům, v nichž půjde o vyšší zájmy než jen prospěch jednotlivce. Spolupráce s Frank Bold Society a Frank Bold advokáti, s.r.o. mi umožnila můj sen realizovat."

Sandra je od roku 2010 prokuristkou společnosti Frank Bold advokáti, s.r.o. Vedle obchodního a personálního vedení advokátní kanceláře se věnuje jednotlivým právním případům. V advokacii působí od r. 2005, advokátní zkoušky složila v r. 2008. Ve své praxi se specializuje na soudní přezkum územních plánů a právo na svobodný přístup k informacím. Zaměřuje se rovněž na soukromoprávní vztahy k nemovitostem, včetně jejich obrany proti nežádoucím zásahům a uplatňování náhrady škody.

V dubnu 2017 Sandra nastoupila rodičovskou dovolenou. 

Sandra Podskalská

zpět na celý tým