Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Sandra Podskalská

Advokátka ve Frank Bold Advokáti

"Již během studia na právnické fakultě jsem věděla, že chci po ukončení studia zamířit do advokacie  - nejsvobodnějšího právnického povolání. Zároveň jsem se chtěla věnovat i případům, v nichž půjde o vyšší zájmy než jen prospěch jednotlivce. Spolupráce s Frank Bold Society a Frank Bold advokáti, s.r.o. mi umožnila můj sen realizovat."

V advokacii Sandra působí od roku 2005, advokátní zkoušky složila v roce 2008. Ve své praxi se specializuje na soudní přezkum územních plánů a právo na svobodný přístup k informacím. Zaměřuje se rovněž na soukromoprávní vztahy k nemovitostem, včetně jejich obrany proti nežádoucím zásahům a uplatňování náhrady škody.

Do dubna 2017 Sandra vedla tým generálního práva a zároveň působila jako prokuristka advokátní kanceláře. Nyní působí jako trvale spolupracující advokátka v týmu veřejného práva.

 

Sandra Podskalská

zpět na celý tým