Sandra Podskalská

Partnerka a advokátka ve Frank Bold Advokáti

„Během studia na právnické fakultě jsem věděla, že chci po ukončení studia zamířit do advokacie  - nejsvobodnějšího právnického povolání. Zároveň jsem se chtěla věnovat i případům, v nichž půjde o vyšší zájmy než jen prospěch jednotlivce. Spolupráce s Frank Bold Society a Frank Bold Advokáti mi umožnila můj sen realizovat."

Sandra získala právnické vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně a Universität Konstanz v Německu. V advokacii působí od r. 2005, advokátní zkoušky složila v r. 2008.  Ve Frank Bold Advokáti působí jako advokátka a parnerka. Ve své praxi se specializuje na soudní přezkum územních plánů, návrhy stavebních uzávěr a  právo životního prostředí. Zaměřuje se rovněž na problematiku veřejných cest a náhrad za změny v území.

Na Sandru se můžete podívat v pořadu Nedej se o kauze pozemku ve Skašticích, který se podařilo po několikaletém boji úspěšně dekontaminovat.

Sandra Podskalská

zpět na celý tým