Tereza Šlampová

Advokátka ve Frank Bold Advokáti, aktuálně na rodičovské dovolené

„Ve Frank Bold jsem kdysi během studií stážovala a jsem ráda, že můžu být opět součástí týmu, podílet se na řešení zajímavých případů a zároveň přispívat k prosazování veřejně prospěšných cílů."

Tereza absolvovala v roce 2014 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, rok strávila zahraničním studijním pobytem na Université de Bourgogne ve Francii. Před příchodem do advokacie působila v justici jako asistentka na Nejvyšším správním soudě a na Krajském soudě v Praze. Krátce pracovala v orgánu veřejné správy v resortu životního prostředí. 

S Frank Bold Advokáti Tereza spolupracuje od roku 2021, je součástí týmu, který se věnuje veřejnému právu. 

Volný čas Tereza dělí mezi rodinu a sport, ráda běhá, leze po skalách a toulá se po rodných Beskydech.


Tereza Šlampová

zpět na celý tým