Tomasz Heczko

Vedoucí advokát ve Frank Bold Advokáti

„Ve Frank Bold jsem kdysi jako student stážoval. Poté jsem téměř deset let působil v mezinárodní advokátní kanceláři a řešil především spory mezi velkými korporacemi. Měl jsem příležitost pracovat na miliardových případech, zastupovat klienty před soudy i v mezinárodních arbitrážích. Zlákala mě však šance podílet se na rozvoji Frank Bold Advokáti – organizace, která pomáhá lidem i firmám řešit jejich problémy i spory, ale zároveň se snaží o prosazování veřejně prospěšných cílů. Chci, aby byli Frank Bold Advokáti prvotřídní advokátní kanceláří s těmi nejkvalitnějšími službami. Čím budeme úspěšnější, tím více můžeme přispět i k rozvoji neziskových aktivit Frank Bold.“

Tomasz je vedoucím týmu zaměřeného na řešení sporů a na komplexní právní podporu firem (smlouvy, korporátní právo, pracovní právo a další).

Specializuje se především na spornou agendu. Zastupoval klienty v řadě komplexních soudních sporů. Má významné zkušenosti s českým i mezinárodním rozhodčím řízením, a to včetně arbitráží vedených podle pravidel renomovaných světových institucí (např. LCIA, VIAC, UNCITRAL).

V oblasti obchodního práva se Tomasz zaměřuje na právo smluvní, má značné zkušenosti např. se smlouvami o dílo ve výstavbě (velké stavby, technologické celky), nájemními či kupními smlouvami (včetně M&A). Dále se zabývá běžnou korporátní agendou, včetně korporátního a pracovního práva.

Ve své praxi řešil i obtížné situace související s úpadkem společností, ať už při vyjednávání mezi akcionáři a financujícími bankami úpadkem ohrožených subjektů nebo při zastupování věřitelů v insolvenčním řízení.

Tomasz hovoří plynně anglicky, francouzsky a polsky.

Má dvě děti, které se starají o většinu jeho volného času. Jinak má rád dobré filmy (kdysi jeden zkoušel natočit, ale na FAMU to nebylo), knihy, zajímá se o přírodu a politiku.

Tomasz Heczko

zpět na celý tým