Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tomasz Heczko

Vedoucí advokát ve Frank Bold Advokáti

„Ve Frank Bold jsem kdysi jako student stážoval. Poté jsem téměř deset let působil v mezinárodní advokátní kanceláři a řešil především spory mezi velkými korporacemi. Měl jsem příležitost pracovat na miliardových případech, zastupovat klienty před soudy i v mezinárodních arbitrážích. Zlákala mě však šance podílet se na rozvoji Frank Bold Advokáti – organizace, která pomáhá lidem i firmám řešit jejich problémy i spory, ale zároveň se snaží o prosazování veřejně prospěšných cílů. Chci, aby byli Frank Bold Advokáti prvotřídní advokátní kanceláří s těmi nejkvalitnějšími službami. Čím budeme úspěšnější, tím více můžeme přispět i k rozvoji neziskových aktivit Frank Bold.“

Tomasz je vedoucím týmu zaměřeného na řešení sporů a na komplexní právní podporu firem (smlouvy, korporátní právo, pracovní právo a další).

Specializuje se především na spornou agendu. Zastupoval klienty v řadě komplexních soudních sporů. Má významné zkušenosti s českým i mezinárodním rozhodčím řízením, a to včetně arbitráží vedených podle pravidel renomovaných světových institucí (např. LCIA, VIAC, UNCITRAL).

V oblasti obchodního práva se Tomasz zaměřuje na právo smluvní, má značné zkušenosti např. se smlouvami o dílo ve výstavbě (velké stavby, technologické celky), nájemními či kupními smlouvami (včetně M&A). Dále se zabývá běžnou korporátní agendou, včetně korporátního a pracovního práva.

Ve své praxi řešil i obtížné situace související s úpadkem společností, ať už při vyjednávání mezi akcionáři a financujícími bankami úpadkem ohrožených subjektů nebo při zastupování věřitelů v insolvenčním řízení.

Tomasz hovoří plynně anglicky, francouzsky a polsky.

Má dvě děti, které se starají o většinu jeho volného času. Jinak má rád dobré filmy (kdysi jeden zkoušel natočit, ale na FAMU to nebylo), knihy, zajímá se o přírodu a politiku.

Tomasz Heczko

zpět na celý tým