Poradna

Jak musí obec postupovat při darování nemovitosti?

Prosím o více informací k postupu při darování nemovitosti, která je na katastru zapsána jako majetek obce.

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 10. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obec musí záměr darování zveřejnit na úřední desce alespoň 15 dnů předem. Poté o darování rozhoduje zastupitelstvo.

Záměr musí být zveřejněn

Obec musí (1) svůj záměr darovat nemovitý majetek zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů před rozhodnutím o darování, a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své žádosti. Darování konkrétní osobě pak schvaluje zastupitelstvo na svém zasedání.(2)

Bez zveřejnění je darování neplatné

Pokud obec záměr nezveřejní, je darování neplatné. Pokud by někdo prokázal, že má na prohlášení neplatnosti vážný zájem, mohl by se s návrhem na označení smlouvy za neplatnou obrátit na soud.

Záměr musí obec zveřejnit i v případě, pokud se již předem rozhodne pro konkrétní osobu, vůči níž má úkon směřovat. Orgán obce je povinen projednat veškeré předložené nabídky ke konkrétnímu záměru i za situace, kdy se obec již předem rozhodla, komu nemovitost daruje.

Poznámky

(1) § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 85 písm. a) zákona o obcích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta